Rendement op data maximaliseren

De kans bestaat dat uw bedrijf, net als vele andere bedrijven, met grote hoeveelheden data te maken heeft. U spendeert geld aan het verzamelen, opslaan en bijhouden van deze data, maar haalt u er ook het maximale rendement uit?

De meeste bedrijven begrijpen dat hun data de sleutel zijn tot het behalen van concurrentievoordeel, maar ze weten tevens dat ze niet zo effectief zijn in het inzetten van deze data als zou kunnen. De data zijn er wel, maar verspreid over verschillende systemen: in de cloud, op desktops, op mobiele apparaten... Zij zijn in feite overal en worden steeds opnieuw gedupliceerd. Op deze manier leveren zij niet de waarde op die nodig is om de bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen en de omzet te vergroten. En hoe meer het datavolume toeneemt, hoe groter ook de kosten voor het beheer ervan.

Informatica helpt bedrijven hun concurrentievoordeel te vergroten door hun rendement op data te maximaliseren en zo hun belangrijkste bedrijfsdoelstellingen te bevorderen. Wij geloven dat als wij de waarde van data kunnen vergroten en de kosten ervan verlagen, onze klanten maximaal rendement op hun data kunnen behalen, meer omzet behalen bij lagere kosten, de marge vergroten en zich op unieke wijze van de concurrentie kunnen onderscheiden.

Dit klinkt vrij eenvoudig, maar vaak is het lastig voor bedrijven om rendement op data te behalen, doordat de juiste technologie of strategieën ontbreken. Zij besteden veel tijd aan het onderhoud en beheer van bestaande systemen en hebben moeite gelijke tred te houden met de eisen van de business. Informatica kan u hierbij helpen

Informatica helpt de waarde van data te vergroten. Wij maken data:

 • Toegankelijk. Data moeten toegankelijk zijn, zowel in bedrijfssystemen, op desktops, binnen de firewall of daarbuiten in de internet-cloud of sociale media. Informatica maakt toegang tot alle data mogelijk, ongeacht of deze zich in het bedrijf zelf of in de cloud bevinden.
 • Betrouwbaar. Data moeten betrouwbaar en accuraat zijn. Informatica maakt het mogelijk dat bedrijven hun data altijd kunnen vertrouwen.
 • Relevant. Data moeten op elk moment relevant zijn voor de mensen of processen die deze nodig hebben. Informatica stelt bedrijven en IT in staat samen te werken en de relevante data te leveren die het bedrijf nodig heeft.
 • Tijdig. Data moeten altijd worden geleverd op het moment dat deze het waardevolst zijn voor het proces of de beslissing waarop het betrekking heeft. Informatica stelt IT in staat altijd de juiste data op het juiste moment te leveren.
 • Gezaghebbend. Data moeten beschikbaar zijn als één centrale, betrouwbare informatiebron. Informatica maakt het mogelijk dat bedrijven één interface tot data hebben op alle bedrijfssystemen.
 • Inzetbaar. Datawijzigingen kunnen proactief in real-time worden verwerkt. Informatica maakt het mogelijk dat bedrijven regels kunnen definiëren om data in te zetten op de manier waarop dat nodig is.
 • Holistisch. Het bedrijf heeft een compleet beeld van al zijn data en in de juiste context. Informatica biedt een compleet, holistisch overzicht van alle data, waar deze zich ook bevinden.
 • Veilig. Data zijn beveiligd, zodat het risico van dataschendingen wordt beperkt en naleving van regelgeving rond retentiebeheer en privacy is verzekerd. Informatica biedt unieke voorzieningen voor data-afscherming om te verzekeren dat data op vereiste momenten beveiligd zijn.

Informatica helpt bedrijven kosten te reduceren:

 • Arbeidskosten: bedrijven besteden veel tijd en geld aan data-intensieve activiteiten met betrekking tot hun applicaties en IT-landschap. Dit omvat het handmatig coderen van integratie tussen applicaties, het beheren en afstemmen van databaseapplicaties, het integreren van applicaties van derden van buiten de firewall, het verwijderen van dubbele data en het pogen een consistent beeld van data te leveren. Informatica helpt arbeidskosten te verlagen door arbeidsintensieve handmatige taken te automatiseren, zodat de resources die daardoor vrijkomen zich op andere bedrijfskritische taken kunnen richten.
 • Softwarekosten: bedrijven besteden een aanzienlijk deel van hun budget aan softwarelicenties, zowel voor nieuwe applicaties als via de kosten van onderhoud en support. Veel van deze applicaties worden niet gebruikt, maar blijven wel in de bedrijfsomgeving aanwezig, resulterend in onnodige kosten. Informatica verlaagt de softwarekosten door afvloeiing van ongewenste applicaties mogelijk te maken, of door een moderne, rendabele computerinfrastructuur zoals grid, cloud of Hadoop mogelijk te maken.
 • Hardwarekosten: bedrijven besteden een aanzienlijk deel van hun budget aan hardwarelicenties voor de ondersteuning van zowel nieuwe als bestaande infrastructuurvereisten. Veel hiervan zijn ongebruikt of ongewenst, maar blijven actief door de noodzaak om vanwege naleving van regelgeving toegang tot de data te behouden. Bovendien profiteren veel bedrijven niet van moderne voorzieningen zoals grid-processing op enorme parallelle computerarchitecturen, cloud-computing of Big Data-verwerking. Informatica verlaagt de hardwarekosten door afvloeiing van ongewenste applicaties mogelijk te maken, of door een moderne, rendabele computerinfrastructuur zoals grid, cloud of Hadoop mogelijk te maken.
 • Bedrijfskosten: wanneer data geïsoleerd in silo's liggen opgeslagen of verouderd, onbeveiligd of onnauwkeurig zijn, kost dat geld. Het Data Warehousing Institute schat dat slechte of ‘vuile’ data organisaties jaarlijks meer dan $600 miljard kosten. Vertragingen, gegevensschendingen of gebrekkige naleving van regelgeving met betrekking tot elektronische data kunnen niet alleen tot grote financiële verliezen leiden, maar tevens een negatief effect op de bedrijfsreputatie hebben. Informatica helpt bedrijven kosten te reduceren door datakwesties binnen het hele bedrijf op te lossen en te zorgen dat data tijdig, volledig, nauwkeurig, consistent, auditeerbaar, beveiligd en beschikbaar zijn.

Onze klanten vertellen ons dat hun data cruciaal zijn voor hun bedrijfsactiviteiten. Informatica helpt hen maximaal rendement op hun data te behalen door de waarde van hun data te vergroten en tegelijk de kosten ervan omlaag te brengen middels een alomvattend, centraal, open en economisch platform dat topwaarde voor het bedrijf oplevert en de datakosten binnen het bedrijfsresultaat reduceert.

In alle branches en sectoren vertrouwen bedrijven op het Informatica-platform voor maximalisering van het rendement op hun data:

 • Met behulp van Informatica verkreeg HealthNow een holistisch, centraal beeld van klantinformatie en claims, met een vijf keer zo snelle ontwikkeltijd en drie keer lagere ontwikkelkosten.
 • Met het Informatica-platform integreerde Electronic Arts 22 systemen en verkreeg het betere controle over zijn voorraden doordat informatie veel toegankelijker werd. Als gevolg daarvan kon het bedrijf zijn omzet met miljoenen verhogen, miljoenen per jaar besparen en de duur van projecten halveren.
 • Met Informatica PowerCenter Real Time Edition was Vivo in staat binnen het bedrijf tijdig informatie te leveren. Dit zorgde voor een omzetstijging van 30 procent uit marketingcampagnes en een 75 procent snellere uitrol van campagnes. Tegelijk wisten zij de projectkosten te halveren en de netwerkkosten met 20 procent te verlagen.

Met het Informatica-platform kunnen bedrijven hun data optimaal inzetten, efficiënter en flexibeler te werk gaan en kosten en risico's reduceren. Met Informatica maximaliseren bedrijven hun rendement op data door de waarde van data te vergroten en de kosten ervan te reduceren.