Informatica 9.5

Optimaal gebruikmaken van Big Data

Big data is niet iets waarmee we ooit te maken zullen krijgen en waar de leiders van de volgende generatie een antwoord op moeten vinden. Het is geen gril. Big Data is prominent aanwezig en confronteert ondernemingen met prangende vragen en nieuwe mogelijkheden om data op nieuwe manieren in te zetten, zodat een voorsprong op de concurrentie kan worden verkregen.

Informatica 9.5, de nieuwste versie van het Informatica-platform, is ontwikkeld als antwoord op de enorme toename van het volume, de verscheidenheid en de snelheid van de gegevens. Met talrijke nieuwe functies en mogelijkheden van Informatica 9.5 kunt u Big Data consolideren in al zijn vormen — grote aantallen transactie-data, content van sociale media, informatie van sensoren en apparaten, klikstromen op het web, en data die worden verwerkt in Hadoop/MapReduce-kaders.

Innovaties in Informatica 9.5 zijn ook van toepassing op traditionele gegevens in bedrijfsapplicaties, datawarehouses, en cloud-omgevingen. In feite wordt hiermee op cruciale wijze de kloof gedicht tussen conventionele gegevens en Big Data. Informatica 9.5 is bij uitstek geschikt om uw onderneming een maximaal rendement uit Big Data te laten halen, door:

  • De waarde van data te vergroten
  • De kosten van data te verlagen
  • De belofte van Big Data waar te maken

De waarde van data vergroten

Met Informatica 9.5 kan uw organisatie de waarde van de data vergroten met technologieën voor streaming van gegevens in real-time, proactieve bewaking, data privacy, data governance en meer. Een data-tijdslijn voor beheer van sociale masterdata (MDM) creëert een volledig 4D-beeld van de klant om werving en behoud te verbeteren. Informatica 9.5 helpt u het ideaal te verwezenlijken van gegevens die tijdig, actiegericht, toegankelijk, relevant, compleet, veilig, betrouwbaar en richtinggevend zijn.

De kosten van data verlagen

Informatica 9.5 dringt de kosten van data op verschillende manieren terug door bedrijfs-, personeels-, software-, hardware- en opslagkosten te reduceren. Met validatie van gegevens worden bijvoorbeeld slechte beslissingen voorkomen doordat slechte gegevens worden geëlimineerd. Slimme partities verlagen de kosten van opslag, infrastructuur en onderhoud als onderdeel van een veelomvattende oplossing voor het beheer van de levenscyclus van informatie.

De belofte van Big Data waarmaken

Als uniform platform helpt Informatica 9.5 uw organisatie niet alleen met de verwerking van Big Data, maar wordt ook de belofte waargemaakt dat de organisatie slimmer en sneller functioneert. Bedrijfseigen ondersteuning voor Hadoop geeft ontwikkelaars out-of-the-box de middelen voor parsing, profilering, matching, cleanen en identity resolution, die is geoptimaliseerd voor Hadoop. Een visuele ontwikkelomgeving stelt onervaren gebruikers in staat Hadoop in te zetten, met hergebruik van bestaande vaardigheden en assets die de kracht van Hadoop snel tot volle wasdom laten komen.

De grote uitdaging van Big Data aangaan

Big Data is een onmiskenbare kracht die organisaties dwingt op het gebied van IT baanbrekende innovaties door te voeren, waarbij hun bestaande processen en infrastructuur aan de nieuwe realiteit moeten worden aangepast. Om optimaal van de waarde van de gegevens in een organisatie te kunnen profiteren, is vereist dat er een veelomvattend, uniform en open data-integratieplatform aanwezig is. Pionierende ondernemingen die de juiste processen en het juiste technologiefundament implementeren om uit hun gegevens een maximaal rendement te halen, zullen een aanzienlijke voorsprong op de concurrentie krijgen. Als uw organisatie klaar is om de uitdaging van Big Data aan te gaan, lees dan meer over Informatica 9.5.