Van transacties naar interacties

Big Data heeft niet alleen betrekking op het volume van data. Het draait ook om nieuwe typen en bronnen aan de hand waarvan nieuwe inzichten kunnen worden verworven en het bedrijf een voorsprong kan behalen.

De IT-afdeling heeft jarenlang transactionele data in relationele databases beheerd. Niet alleen zijn de schaal en complexiteit van deze data toegenomen, maar er is nu nog een extra soort data waarmee bedrijven rekening moeten houden: Big Data voor interacties. Dit is een nieuw type data dat zowel interacties van sociale media (menselijke interacties) als interacties van computers (door apparaten gegenereerde interacties) omvat. In beide gevallen zijn de data extreem groot, nemen deze voortdurend toe en bestaan deze zowel binnen als buiten de firewall. De uitdaging voor bedrijven bestaat uit het begrijpen en herkennen van bruikbare meetgegevens uit deze complexe, ongestructureerde soorten data.

De kans voor sociale media

Door sociale media is de rol van businesscomputing veranderd van alleen het automatiseren van transacties in het vergemakkelijken van transacties. Sociale-mediasites zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, Foursquare en Google+ worden nu wereldwijd gebruikt en het aantal gebruikers stijgt in snel tempo. Sociale media genereren een stortvloed aan data die een gigantische belofte voor het bedrijf herbergen, zowel met betrekking tot de merkreputatie als met betrekking tot de mogelijkheid om nieuwe kanalen voor de markt te openen. Onder de verzenders van deze miljarden berichten bevinden zich ook klanten. Ze vertellen wie ze zijn en wat hun interesses zijn. Deze meedogenloze stroom data van sociale media biedt een ongekende mate van feedback en een ongeëvenaarde kans voor bedrijven om naar de klant te luisteren, informatie te verzamelen en deel te nemen aan een interactieve discussie, zodat ze hun concurrentievoordeel kunnen vergroten en nieuwe bedrijfskansen kunnen genereren.

Data-integratietechnologieën vormen een uniforme en krachtige aanpak voor het verwerken van de grote volumes data van sociale media en gebruiken deze in de concurrentiestrijd. Door deze interactiedata te registreren en te combineren met traditionelere databronnen, hetzij lokaal hetzij in de cloud, kunnen bedrijven in elke branche inzicht krijgen in het gedrag van klanten, waardoor rechtstreekse interactie met de klant mogelijk wordt en trends op macroniveau kunnen worden geïdentificeerd. Data van sociale media kunnen worden geparsed, gebundeld en gestandaardiseerd in welk format dan ook en kunnen worden bewerkt zodat het gedrag van klanten kan worden geanalyseerd. Een dergelijke analyse kan solide, nieuwe inzichten bieden om zowel sociaal CRM (Customer Relationship Management) als traditionelere marketinginitiatieven aan te sturen. Met master data management kan één betrouwbare weergave van het klantprofiel worden gemaakt en worden verrijkt met data uit sociale-media-interacties, zodat nieuwe inzichten in het koopgedrag worden verworven. Traditionele transactiedata geven een blik in het verleden over wat er met de klant is gebeurd. Interactiedata daarentegen geven een blik in de toekomst en tonen informatie die meer inzichten en waarde biedt. Data-integratie is de technologie die dit potentieel mogelijk maakt.

Apparaatdata dragen bij aan datagroei

Een groot gedeelte van de exponentiële datagroei is te wijten aan door apparaten gegenereerde data. Volgens sommigen blijven deze net zo snel groeien als de wet van Moore dit toestaat. Voorbeelden van deze data zijn data van mobiele apparaten, computerlogboeken, netwerklogboeken, sensorinformatie, GPS-data, mappingdata van geolocaties, afbeeldingsdata, webtekstdata, clickstream-data, wetenschappelijke data en medische data. Volgens de voorspellingen is het merendeel van de toekomstige datagroei te wijten aan deze data. Met de opmars van de smartphone neemt deze datagroei explosief toe. Sterker nog: Cisco voorspelt dat alleen al het verkeer van mobiele data in 2015 zal uitkomen op 6,3 exabytes per maand.

Vele organisaties realiseren zich nu dat deze apparaten een schat aan informatie genereren, maar zijn nog niet voorbereid om deze data te verwerken. Aangezien ze zich altijd hebben gericht op de verwerking van transactiedata, beschikken ze niet over de technologie voor het verzamelen, bundelen en verwerken van de volumes ongestructureerde en semigestructureerde data die van deze externe bronnen afkomstig zijn. Met data-integratie kunnen bedrijven hun voordeel doen met apparaatdata. Ze kunnen de data koppelen, verzamelen/bundelen, in kaart brengen, normaliseren, transformeren en vervolgens onderbrengen in een systeem waarmee de data kunnen worden verwerkt of geanalyseerd. Dit kan betekenen dat identiteits- of locatiedata via master data management kunnen worden opgehaald. Ook kunnen maatregelen worden getroffen door te kijken naar patronen van gebeurtenissen zoals systeemstoringen en door gebruik te maken van complexe eventverwerking. Daarnaast kunnen de data naar een analysesysteem worden overgebracht voor het berekenen van trends of voor rapportage.

Big Data biedt grote mogelijkheden

Zowel data van sociale media als apparaatdata zijn nieuwe en uitgebreide databronnen waarmee bedrijven nieuwe bedrijfsinzichten kunnen verwerven. Het Informatica-platform verschaft de data-integratietechnologie waarmee uw organisatie munt kan slaan uit deze dataverzameling. Door traditionele transactiedata te combineren met nieuwe interactiedata, is uw organisatie voorbereid om de kansen van Big Data aan te grijpen.