De cloud beheersen

Cloud computing is de drijvende kracht achter een van de grootste IT-transformaties in de geschiedenis van enterprise computing. Hoewel de onderliggende concepten al tientallen jaren bestaan, heeft de samenvloeiing van krachtige, horizontaal schaalbare hardware- en softwarearchitecturen, uniforme netwerktoegang en virtualisatie cloud computing veranderd in een praktische oplossing voor alle IT-workloads. Pioniers als Amazon.com hebben aangetoond dat de IT-infrastructuur op praktische en rendabele wijze kan worden geïmplementeerd en via internet kan worden gebruikt als service. Daarnaast blijven bedrijven zoals Salesforce.com essentiële IT-applicaties op betrouwbare wijze als service leveren, waardoor nieuwe innovaties sneller en goedkoper beschikbaar zijn dan traditionele enterprise software.

Volgens Forrester en andere industrieanalisten groeien de uitgaven aan de cloud vier tot zes keer zo snel als de totale IT-markt. Het groeitempo wordt verder aangedreven door andere snel groeiende trends op computergebied, zoals mobile computing en Big Data. Deze hebben invloed op elkaar. Het voordeel voor mobile computing is dat informatie overal toegankelijk is, via verschillende netwerken. Dit is het sterke punt van cloud computing. De cloud biedt een wereldwijde, openbaar gerichte infrastructuur die altijd toegankelijk is. De cloud zorgt voor uniforme toegang tot informatie, waardoor de mogelijkheden voor mobiele apparaten worden vergroot. Mobiele apparaten en de andere apparaten in de 'internetwereld' genereren enorme hoeveelheden Big Data die moeten worden opgeslagen, gebruikt en geanalyseerd. Aangezien cloud computing een zeer schaalbare en rendabele infrastructuuroplossing hiervoor biedt, worden meer innovatie en kansen voor nieuwe inzichten gestimuleerd via Big Data-analyses.    

De IT-wereld is hybride

Veel organisaties die hun voordeel met de nieuwste innovaties willen doen en de IT-flexibiliteit willen maximaliseren terwijl de kosten in de hand worden gehouden, hebben Cloud First-strategieën toegepast en beleidsregels ingesteld waarmee in de toekomst cloud-gebaseerde oplossingen waar mogelijk kunnen worden geïmplementeerd. Zelfs de Amerikaanse overheid heeft een Cloud First-beleid opgesteld in de Federal Cloud Computing Strategy gepubliceerd in februari 2011. Met dit beleid worden naar schatting miljarden dollars per jaar bespaard.

Ondanks alle overtuigende voordelen van cloud computing en het feit dat voor de meeste IT-systemen cloud-gebaseerde alternatieven beschikbaar zijn, zijn slechts weinig bedrijven in staat alle IT-onderdelen in één keer naar de cloud over te brengen. Wij denken dat de slimste publieke en private bedrijven altijd een combinatie van lokale en cloud-gebaseerde IT-systemen zullen hebben. Dit wordt een 'hybride IT-organisatie' genoemd.

In de hybride IT-organisatie van vandaag moeten CIO's over meer nadenken dan alleen de onderdelen binnen de 'vier muren' of zelfs de firewall van een organisatie. Ze worden geconfronteerd met de nieuwe realiteit dat hun IT-omgeving zowel uit cloud-gebaseerde als uit lokale IT-systemen bestaat. Al deze systemen moeten worden geïntegreerd. Het laatste wat gebruikers willen, is verspreiding van hun data over de cloud. Integratie voorkomt deze verspreiding en garandeert dat bedrijven hun data-assets kunnen blijven beheren.

Cloud computing optimaal benutten

In een traditionele, lokale IT-omgeving wordt de waarde van een IT-systeem aanzienlijk verhoogd door de mogelijkheid data met andere systemen te delen en te bepalen hoe de data worden gebruikt. Dit geldt net zo, of misschien wel meer, voor de cloud. De uitgebreide Informatica-portefeuille van bekroonde data-integratietechnologieën helpt bedrijven hun cloud-oplossingen optimaal te benutten en hun data te blijven beheren. De vrijwel volledige connectiviteit van Informatica garandeert dat data uit elk lokaal IT-systeem kunnen worden geïntegreerd met toonaangevende cloud-oplossingen zoals Salesforce.com, Netsuite, Microsoft Dynamics, Oracle OnDemand en tientallen andere oplossingen. Er worden elke week nog veel meer oplossingen toegevoegd op de Informatica Marketplace.

Integratie waar nodig: openbare cloud, privé-cloud of lokale omgeving

Informatica biedt als enige een reeks oplossingen aan die zowel lokaal als in de cloud kunnen worden geïmplementeerd, en die als echte cloudservice kunnen worden gebruikt. Hierdoor kunnen bedrijven cloud-gebaseerde IT-systemen integreren in de rest van hun IT-systemen. In bepaalde gevallen is de data-integratie het effectiefst daar waar zich de meeste data bevinden. Hierdoor neemt de netwerklatentie af en vallen de kosten lager uit. In andere gevallen kan de data-integratie het best in verschillende systemen worden toegepast om een balans te vinden in het resourcegebruik, of als service worden aangeboden waarvoor geen interne IT-infrastructuur is vereist. Onze data-integratieproducten voorzien in al deze behoeften. De producten kunnen worden geïmplementeerd in openbare clouds zoals Elastic Computing Cloud (EC2) van Amazon Web Services of in privé-clouds die zijn opgezet met virtualisatietechnologieën van VMware, Microsoft en Oracle. Hierdoor kan IT data-integratie toepassen waar deze gewenst en optimaal is.

De voordelen van cloud computing toepassen op cloud-integratie

Met de Informatica-cloud is data-integratie toegankelijk als service in de cloud, terwijl gewoon alle voordelen van het Informatica-platform beschikbaar zijn. Dit zorgt voor een ongeëvenaarde architectonische integratie, waardoor bedrijven eenvoudig een reeks integratieoplossingen kunnen implementeren en de resources en metadata uit één Informatica-integratieomgeving kunnen gebruiken in een andere omgeving, hetzij lokaal hetzij in de cloud, afhankelijk van de behoeften.

De Informatica-cloud is een echte cloudservice voor meerdere tenants, die vanuit een webbrowser op internet en op de Apple iPhone, iPad en iPod Touch toegankelijk is met behulp van de Informatica Cloud Administration-applicatie.

Cloud computing betekent ongetwijfeld een permanente transformatie voor het IT-landschap. Voor bedrijven die overgaan op cloud computing maar worstelen met toenemende hoeveelheden Big Data, is data-integratie van Informatica essentieel om de data toegankelijk te maken ongeacht hun locatie, hetzij in de cloud hetzij lokaal. Bovendien wordt met data-integratie essentiële informatie onthuld waarmee bedrijven hun IT-systemen optimaal kunnen inzetten en hun concurrentievoordeel kunnen vergroten.