De problemen oplossen die worden veroorzaakt door de explosieve datagroei in zowel productie- als niet-productieomgevingen

Datavolumes groeien naar schatting met 65 procent per jaar. Tot maar liefst 80 procent van de data is inactief. Hierdoor kan het zoeken van informatie, het uitvoeren van back-ups en upgrades en het managen van de performance en opslagruimte zo tijdrovend en kostbaar worden dat de waarde van de informatie hierbij in het niet valt. Het enorme datavolume vergroot bovendien het risico op beveiligingsproblemen.

De oplossingen van Informatica voor lean-datamanagement bieden een efficiënte, duurzame langetermijnstrategie om de problemen die worden veroorzaakt door de explosieve datagroei in zowel productie- als niet-productieomgevingen het hoofd te bieden. De oplossingen van Informatica voor lean-datamanagement, die op de basisprincipes van het lean-productieproces zijn gebaseerd, bestaan uit een unieke set processen, normen, resources en technologieën waarmee de operationele efficiëntie van IT-afdelingen wordt gemaximaliseerd, de kosten worden teruggedrongen en organisaties wereldwijd de uitdagingen van Big Data het hoofd kunnen bieden. De oplossingen van Informatica voor lean-datamanagement, die worden ondersteund door de oplossingen van Informatica voor Application Information Lifecycle Management (ILM) , voorzien uw organisatie van drie verschillende mogelijkheden:

 • Uitgebreide applicaties beheren met de oplossing van Informatica voor lean-applicaties
 • Inzicht verwerven in Big Data-warehouses en deze optimaliseren met de oplossing van Informatica voor lean-datawarehouses
 • Uitgebreide applicatieportfolio's rationaliseren met de oplossing van Informatica voor lean-applicatieportfolio's

Grote applicaties managen om de performance en kosten op basis van lean-applicaties te optimaliseren

Met de oplossingen van Informatica voor lean-applicaties kunnen organisaties de datagroei in zowel productie- als niet-productieomgevingen beheren en lean-applicaties creëren. De oplossingen van Informatica voor lean-applicaties zijn ontwikkeld om de bedrijfsflexibiliteit te vergroten. Deze combinatie van technologie van Informatica voor databasearchivering en technologie voor testdatamanagement biedt u de volgende mogelijkheden:

 • De gegevensgroei van OLTP-applicaties aanzienlijk terugdringen met behulp van automatische business-rules voor het verwijderen van afgesloten transacties uit productieapplicaties en het archiveren daarvan
 • Inactieve gegevens verplaatsen naar een goedkopere database-infrastructuur voor naadloze toegang vanuit de oorspronkelijke applicatie-interface
 • Het retentiebeleid en de afvoer van vervallen records effectief automatiseren
 • Niet-productieomgevingen met OLTP-ondersteuning verkleinen en beveiligen door het gebruik van veel kleinere maar volledig afgeschermde kopieën van productiegegevens met volledige functionaliteit voor gebruik bij ontwikkeling, testen en training

De zichtbaarheid vergroten en de kosten van Big Data-warehouses beperken met lean-datawarehouses

Met de oplossing van Informatica voor datawarehouses neemt de algehele omvang van warehouses voor productie- en niet-productiegegevens af. Daarnaast wordt een beter inzicht verkregen in het datawarehousegebruik door verschillende afdelingen en applicaties voor business intelligence en het vullen van de datawarehouses met data. De oplossing van Informatica voor datawarehouses, waarin gebruik wordt gemaakt van Informatica Data Warehouse Advisor, databasearchivering en technologieën voor testdatamanagement, biedt u de volgende mogelijkheden:

 • Het gebruik van datawarehouses voor productiegegevens bewaken om niet-gebruikte en inactieve records te identificeren
 • Langlopende query's en rapporten bewaken en identificeren om het datawarehouseontwerp en de queryperformance te optimaliseren
 • Algemene datawarehousekosten beperken door inactieve gegevens te archiveren
 • Garantie bieden voor veilige ontwikkeling, tests en training op basis van kleinere datasets die volledige functionaliteit bieden maar geheel zijn afgeschermd
 • Redundante en legacy applicaties uit gebruik nemen met behulp van lean-applicatieportfolio's

  Met de oplossing van Informatica voor lean-applicatieportfolio's elimineert u de overhead en kosten die aan redundante en legacy-applicaties zijn gerelateerd. Data die behouden moeten blijven, worden gearchiveerd en blijven eenvoudig toegankelijk, zodat de oorspronkelijke applicaties uit gebruik kunnen worden genomen. Met de oplossing van Informatica voor lean-applicatieportfolio's, waarin gebruik wordt gemaakt van technologie van Informatica voor databasearchivering, kunt u het volgende doen:

  • Data archiveren uit applicaties die uit gebruik zijn genomen, waarbij deze data naar een geoptimaliseerd, zeer gecomprimeerd en beveiligd format worden geconverteerd
  • De garantie bieden dat de gearchiveerde data eenvoudig toegankelijk en doorzoekbaar zijn voor rapportagedoeleinden en snellere e-Discovery
  • Een automatisch beleid voor gegevensretentie en vernietiging handhaven voor effectieve compliance