Verbind personen, systemen, processen en gegevens overal in uw onderneming via een Integration Competency Center

Data-integratieprojecten, zoals datawarehousing, master data management en datamigratie, vergroten de bedrijfsefficiëntie en verlagen de exploitatiekosten, doordat betrouwbare, actuele informatie wordt geleverd, waar en wanneer deze nodig is. Een Integration Competency Center (ICC) speelt een essentiële rol om dit te realiseren.

Een Integration Competency Center is een gedeelde service voor een snelle, kosteneffectieve implementatie van data-integratieprojecten door personen, technologieën, beleidslijnen, best practices en processen overal in de organisatie te koppelen. Met een ICC kan uw bedrijf het volgende doen:

 • Levertijden van projecten verkorten en ontwikkelings- en onderhoudskosten verlagen door beschikbare resources te optimaliseren
 • Controle en beheer verbeteren van de bedrijfs- of technologie-infrastructuur
 • Klantenservice verbeteren door informatie te integreren en consistente processen in de gehele onderneming in te voeren
 • De TCO voor technologie verlagen door het hergebruik van bouwstenen, applicatiecomponenten en business-rules binnen en tussen projecten te stimuleren
 • Eerdere successen benutten om toekomstige projecten te vereenvoudigen

Uw Integration Competency Center ondersteunen met een uitgebreid technologieplatform

The Informatica Platform can access, discover, cleanse, and integrate data from virtually any business system, in any format, and deliver it anywhere within the enterprise. In addition, Informatica offers a range of services to help your IT organization implement an ICC—making it the ideal technology partner to build a firm foundation for your Integration Competency Center.

Het Informatica Platform omvat:

 • Beveiliging, performance en schaalbaarheid op ondernemingsniveau om 24x7 toegang tot essentiële gegevens te garanderen, zelfs als uw ICC-programma wordt uitgebreid om meer projecten te ondersteunen
 • Geavanceerde technologie om in de gehele onderneming datakwaliteitprocessen te ondersteunen
 • Dynamisch schaalbare dataservices voor het afhandelen van het grote aantal gelijktijdige werklasten, zoals vaak voorkomt in een ICC-omgeving met gedeelde services
 • Dynamische partitionering met data smart parallellisme om hardwarekosten te besparen door bestaande computerbronnen te optimaliseren
 • Krachtige tools voor samenwerking om de productiviteit van IT te vergroten, ontwikkelingskosten te verlagen en de coördinatie tussen teams te verbeteren voor meer souplesse

Stimuleer souplesse en vergroot het concurrentievoordeel met ICC

Als uw Integration Competency Center op de krachtige mogelijkheden van het Informatica Platform wordt gebaseerd, beschikt uw IT-organisatie over de benodigde tools om het bedrijf flexibel en concurrerend te houden in de snel veranderende markt. Met een ICC kunt u het volgende doen:

 • Ontwikkelingskosten verlagen met herbruikbare componenten en transformaties
 • De implementatie versnellen van nieuwe projecten en applicaties
 • De datakwaliteit verhogen voor zakelijke gebruikers
 • Best practices op het gebied van data-integratie benutten voor meer controle en betere resultaten
 • De besluitvorming verbeteren met meer inzicht in operationele systemen