Maximaliseer operationele efficiëntie, vergroot naleving van regelgeving en reageer effectiever op veranderingen in de sector

De transportsector genereert enorme hoeveelheden data met betrekking tot passagiers en vracht. Deze gegevens zijn verspreid over verschillende systemen, van planning-, personeels- en supply-chain-applicaties tot onderhoudssystemen, CRM-systemen en financiële databases. Vervoersbedrijven kampen met allerlei aan deze data gerelateerde problemen, veroorzaakt door de enorme hoeveelheid, de complexe formats, de twijfelachtige kwaliteit en de vele bronnen. Deze bedrijven moeten hun informatie-assets kunnen ontsluiten, integreren en vertrouwen, zodat zij hun operationele efficiëntie kunnen verbeteren, hun naleving van de regelgeving kunnen beheren en sneller kunnen inspelen op veranderingen in de sector. Met de Informatica-oplossing voor de transportsector kunnen bedrijven in deze sector aan deze eisen voldoen.

Maximaliseer operationele efficiëntie

De transportsector heeft te kampen met schommelende brandstofprijzen, een wisselende marktvraag en wisselende capaciteit, toenemende concurrentie en steeds strengere wetgeving. Om bij al deze problemen de kosten te kunnen beheersen en de winst te kunnen verhogen, moeten vervoersbedrijven hun operationele efficiency optimaliseren.

Hoe consolideert uw bedrijf bestaande applicaties en data om waar mogelijk de kosten te verlagen? Hoe integreert u uw bestaande infrastructuur met nieuwe technologieën, zodat uw bedrijf sneller kan inspelen op veranderende marktomstandigheden? Hoe zet u uw data – in verschillende formats en van wisselende kwaliteit – om in een enkelvoudig en consistent overzicht dat uw managers kunnen analyseren en waarop ze hun beslissingen kunnen baseren? De Informatica-oplossing voor de transportsector beantwoordt deze vragen en stelt uw bedrijf in staat om zijn operationele efficiëntie te vergroten.

Vergroot naleving van regelgeving

Transportbedrijven moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan deugdelijk ondernemingsbestuur en aan de steeds uitgebreidere nationale en internationale veiligheidsvoorschriften voor passagiers en vracht. Uw bedrijf heeft behoefte aan duidelijke audit trails, deugdelijke controles en schone, betrouwbare data om het beheer van assets en de transparantie van bedrijfsprocessen op het voor naleving noodzakelijke niveau te brengen.

Hoe haalt uw bedrijf consistente, betrouwbare, controleerbare data uit allerlei verschillende bronnen om tijdig rapporten te produceren? Hoe zorgt u er voor dat uw data van hoge kwaliteit en nauwkeurig zijn? Hoe creëert u dashboards en alerts die geïntegreerde data presenteren aan uw hogere management in een format waarin zij potentiële compliance-problemen in real-time kunnen lokaliseren? De Informatica-oplossing voor de transportsector is op deze zorgen gericht en zorgt dat uw bedrijf de regelgeving beter kan naleven.

Sneller reageren op marktontwikkelingen

Consolidatie. Deregulering. Outsourcing. Concurrentie. In de aan schommelingen onderhevige, internationale transportsector moet uw bedrijf de banden met klanten, leveranciers en partners beter onderhouden dan ooit. Om de klantenservice te kunnen verbeteren, kosten te kunnen besparen en veiligheidsproblemen te kunnen minimaliseren moet u onbewerkte data kunnen omzetten in bedrijfsinformatie die u met partners over de hele wereld kunt delen.

Hoe voorkomt u dat uw bedrijf verdrinkt in een stortvloed van bedrijfsgegevens uit meerdere systemen? Hoe synchroniseert u data tussen interne en externe systemen om volledig inzicht te verschaffen, ook in uitbestede bedrijfsprocessen? Hoe regelt, beheert en controleert u de interactie met bedrijven in binnen- en buitenland? De Informatica-oplossing voor de transportsector beantwoordt deze vragen en stelt uw bedrijf in staat beter op veranderingen in de sector te kunnen inspelen.

Informatica-producten voor Transport

PowerCenter

Kosten verlagen, productiviteit vergroten en risico's verkleinen met uiterst schaalbare, krachtige enterprise data-integratiesoftware.

Meer informatie

PowerExchange

Krijg toegang tot bedrijfskritieke data en bezorg deze door de hele organisatie, waar en wanneer dan ook.

Meer informatie

B2B Data Exchange

Werk op een efficiënte en kosteneffectieve manier samen met uw uitgebreide netwerk van handelspartners en klanten.

Meer informatie

B2B Data Transformation

Extraheer en gebruik data uit elk bestand, document of bericht, ongeacht format, complexiteit of omvang.

Meer informatie

Data Quality

Realiseer uitgebreide datakwaliteit met één uniform platform.

Meer informatie

Data Explorer

Zoek verborgen risico's, stel structurele problemen nauwkeurig vast en voorkom dat datakwaliteitsproblemen zich verder verspreiden.

Meer informatie

Identity Resolution

Doorzoek en match identiteitsdata uit allerlei landen, zowel batchgewijs als in real-time.

Meer informatie

Master Data Management

Stimuleer en verbeter bedrijfsactiviteiten met geconsolideerde en betrouwbare essentiële bedrijfsdata.

Meer informatie

Data Services

Krijg direct toegang tot data en voeg deze vijf keer sneller en tegen een derde van de kosten samen in één systeem.

Meer informatie

RulePoint

Stel gebruikers met beslissingsbevoegdheid binnen uw organisatie in staat snel over de benodigde informatie te beschikken en deze vlug te analyseren, zodat maatregelen op het juiste moment worden genomen en doeltreffend zijn.

Meer informatie