Maximaliseer operationele efficiëntie, vergroot naleving van regelgeving en optimaliseer verkoopkanalen om efficiënter te kunnen concurreren

Detailhandelbedrijven hebben het moeilijk onder de huidige economische omstandigheden. U moet dingen naar de gunst van veel minder klanten. U moet er voor zorgen dat elke dollar of euro die u aan marketing besteedt tastbare en meetbare resultaten oplevert. Maar hoe doet uw bedrijf dit, terwijl het te kampen heeft met problemen aangaande data – de grote hoeveelheid, complexiteit, twijfelachtige kwaliteit en een verscheidenheid aan sources? De detailhandel moet gemakkelijk toegang hebben tot informatieassets en de data kunnen integreren en vertrouwen om de operationele efficiëntie te verbeteren, beter te voldoen aan industrienormen en overheidsbepalingen, en hun verkoopkanalen optimaliseren om beter te kunnen concurreren. Met de Informatica-oplossing voor de detailhandel kunnen bedrijven aan deze eisen voldoen.

Operationele efficiëntie maximaliseren

Uw detailhandelsbedrijf heeft te kampen met dalende marges en moet de efficiëntie in de supply-chain optimaliseren. U kunt denken aan prijsoptimalisatie, voorraadtoewijzing, intelligente merchandising en het automatisch aanvullen van de winkelvoorraad. Of u kunt uw supply-chain stroomlijnen door Electronic Product Codes/Radio Frequency Identification (EPC's/RFID) of Global Data Synchronization (GDS) te implementeren, of de samenwerking met uw internationale handelspartners te versterken.

Dergelijke initiatieven genereren echter enorme hoeveelheden complexe data, die uw bedrijfssystemen en financiële systemen binnenstromen in verschillende formats met meerdere definities en van wisselende kwaliteit. Hoe krijgt uw bedrijf een enkelvoudige, schone, consistente en geïntegreerde view op uw business-operations? Hoe kunt u data uit verschillende bronnen integreren en synchroniseren om voorraadniveaus te optimaliseren en andere, belangrijke beslissingen te nemen die de winstgevendheid verhogen? De Informatica-oplossing voor de detailhandel beantwoordt deze vragen en stelt uw bedrijf in staat om zijn operationele efficiëntie te vergroten.

Naleving van regelgeving vergroten

Uw detailhandelsbedrijf worstelt met nieuwe industrienormen, zoals de door de UCC (Uniform Code Council) voorgeschreven GTIN-nummers (wereldwijde nummers voor de identificatie van handelseenheden). Uw bedrijf scant en verwerkt bij de kassa behalve de traditionele UPC-streepjescodes (Universal Product Code) ook nieuwe symbolen. Maar de enorme hoeveelheden, door meerdere systemen verzamelde gegevens maken het moeilijk de juiste informatie op het juiste moment te verkrijgen.

Hoe kan uw bedrijf het toenemende aantal datatypen in verschillende formats en uit verschillende systemen bijhouden? En hoe kan uw bedrijf voldoen aan overheidsvoorschriften die goed ondernemingsbestuur de hoogste prioriteit geven? Hoe put u consistente, betrouwbare en controleerbare data uit diverse sources om de naleving van wettelijke voorschriften te vereenvoudigen en nauwkeurige financiële rapporten te produceren? De Informatica-oplossing voor de detailhandel is op deze zorgen gericht en zorgt dat uw bedrijf de regelgeving beter kan naleven.

Verkoopkanalen optimaliseren

Om de winstgevendheid te optimaliseren heeft uw bedrijf meer inzicht nodig in de manier waarop klanten toegang hebben tot en gebruik maken van verschillende verkoopkanalen. U moet uw klanten voor alle kanalen een consistente, gedifferentieerde ervaring bieden en de mogelijkheden van cross-selling en up-selling uitbreiden. Om de bedrijfskosten te verlagen en de winst te optimaliseren in alle kanalen is een real-time view en synchronisatie van alle bedrijfsgegevens nodig; inclusief de door RFID, POS-software (point-of-sale) en CRM-systemen (Customer Relationship Management) gegenereerde informatie.

Hoe integreert uw bedrijf alle typen data uit verschillende bronnen? Hoe weet u zeker dat de gegevens in meerdere kanalen juist, consistent en herbruikbaar zijn? Hoe kunt u die informatie op elk gewenst moment leveren om strategische bedrijfsbeslissingen te nemen? De Informatica-oplossing voor de detailhandel beantwoordt deze vragen en stelt uw bedrijf in staat om zijn verkoopkanalen te optimaliseren.

Informatica-producten voor Detailhandel

PowerCenter

Kosten verlagen, productiviteit vergroten en risico's verkleinen met uiterst schaalbare, krachtige enterprise data-integratiesoftware.

Meer informatie

PowerExchange

Krijg toegang tot bedrijfskritieke data en bezorg deze door de hele organisatie, waar en wanneer dan ook.

Meer informatie

B2B Data Exchange

Werk op een efficiënte en kosteneffectieve manier samen met uw uitgebreide netwerk van handelspartners en klanten.

Meer informatie

B2B Data Transformation

Extraheer en gebruik data uit elk bestand, document of bericht, ongeacht format, complexiteit of omvang.

Meer informatie

Data Quality

Realiseer uitgebreide datakwaliteit met één uniform platform.

Meer informatie

Data Explorer

Zoek verborgen risico's, stel structurele problemen nauwkeurig vast en voorkom dat datakwaliteitsproblemen zich verder verspreiden.

Meer informatie

Identity Resolution

Doorzoek en match identiteitsdata uit allerlei landen, zowel batchgewijs als in real-time.

Meer informatie

Master Data Management

Stimuleer en verbeter bedrijfsactiviteiten met geconsolideerde en betrouwbare essentiële bedrijfsdata.

Meer informatie

Data Services

Krijg direct toegang tot data en voeg deze vijf keer sneller en tegen een derde van de kosten samen in één systeem.

Meer informatie

RulePoint

Stel gebruikers met beslissingsbevoegdheid binnen uw organisatie in staat snel over de benodigde informatie te beschikken en deze vlug te analyseren, zodat maatregelen op het juiste moment worden genomen en doeltreffend zijn.

Meer informatie
Who’s a visionary?
Read the Gartner
Magic Quadrant
Read the full Report