Oplossingen van Informatica voor de collectieve sector breken datasilo's af en waarborgen dat alle data betrouwbaar, bruikbaar en officieel zijn. Deze oplossingen standaardiseren informatie en leveren deze aan elk systeem, binnen elke instelling of afdeling en in elk willekeurig format. Zij stellen overheidsinstanties in staat informatie te verspreiden onder interne en externe belanghebbenden om de transparantie en verantwoordelijkheid te verbeteren. Met toegang tot geïntegreerde data kan uw instelling beter bepalen of uw programma's en projecten aan hun doelstellingen voldoen, en de resultaten bijhouden en rapporteren. U kunt beperkte budgetten oprekken, betere prognoses doen en de risico's tot een minimum beperken.

Oplossingen van Informatica voor landelijke overheden

Oplossingen van Informatica voor landelijke overheden hebben toegang tot en bieden integratie van alle gegevens voor verschillende instanties, afdelingen, systemen, talen en formaten, en leveren data waar deze maar nodig zijn. Deze oplossingen voor enterprise data management, die in staat zijn enorme datavolumes en data van dubieuze kwaliteit te verwerken, creëren een flexibele, veilige en schaalbare IT-architectuur die een robuuste informatiestroom binnen en tussen instanties ondersteunt. Deze oplossingen vergroten de operationele efficiëntie, verbeteren de service en veiligheid, en verbeteren de prestatierapportage met betrekking tot essentiële criteria.

Meer informatie

Voordelen

  • Oplossing voor datacenterconsolidatie
  • Oplossing voor betalingsnauwkeurigheid
  • Oplossing voor master data management

Oplossingen van Informatica voor landelijke en lokale overheden

Oplossingen van Informatica voor landelijke en lokale overheden hebben toegang tot en bieden integratie van alle gegevens voor verschillende instanties, afdelingen, systemen, talen en formaten, en leveren data waar deze maar nodig zijn. Met deze oplossingen kunnen landelijke en lokale overheden voldoen aan wetgevings- en uitvoeringseisen met betrekking tot effectiviteit, transparantie en verantwoordelijkheid. Met deze oplossingen kunnen belastingen worden geïnd, services voor gezondheidszorg en welzijn worden geleverd en beperkte budgetten van het justitiële apparaat en noodhulpdiensten beter worden benut.

Meer informatie

Voordelen

  • Oplossingen voor belastingdiensten
  • Oplossingen voor gezondheidszorg en welzijn
  • Oplossing voor opsporingsinstanties

Informatica-producten voor Collectieve sector

PowerCenter

Kosten verlagen, productiviteit vergroten en risico's verkleinen met uiterst schaalbare, krachtige enterprise data-integratiesoftware.

Meer informatie

PowerExchange

Krijg toegang tot bedrijfskritieke data en bezorg deze door de hele organisatie, waar en wanneer dan ook.

Meer informatie

B2B Data Exchange

Werk op een efficiënte en kosteneffectieve manier samen met uw uitgebreide netwerk van handelspartners en klanten.

Meer informatie

B2B Data Transformation

Extraheer en gebruik data uit elk bestand, document of bericht, ongeacht format, complexiteit of omvang.

Meer informatie

Data Quality

Realiseer uitgebreide datakwaliteit met één uniform platform.

Meer informatie

Data Explorer

Zoek verborgen risico's, stel structurele problemen nauwkeurig vast en voorkom dat datakwaliteitsproblemen zich verder verspreiden.

Meer informatie

Identity Resolution

Doorzoek en match identiteitsdata uit allerlei landen, zowel batchgewijs als in real-time.

Meer informatie

Master Data Management

Stimuleer en verbeter bedrijfsactiviteiten met geconsolideerde en betrouwbare essentiële bedrijfsdata.

Meer informatie

Data Services

Krijg direct toegang tot data en voeg deze vijf keer sneller en tegen een derde van de kosten samen in één systeem.

Meer informatie

RulePoint

Stel gebruikers met beslissingsbevoegdheid binnen uw organisatie in staat snel over de benodigde informatie te beschikken en deze vlug te analyseren, zodat maatregelen op het juiste moment worden genomen en doeltreffend zijn.

Meer informatie