Maximaliseer operationele efficiëntie, vergroot naleving van regelgeving, verbeter productprestaties en beheers de supply chain

Producenten die de productiviteit willen verhogen, moeten meer inzicht krijgen in de uitdagingen van data management, zoals de enorme volumes, complexe formats en twijfelachtige kwaliteit ervan en de vele bronnen waar deze vandaan komen. Productiebedrijven moeten in staat zijn hun informatie-assets te ontsluiten, te integreren en er op te kunnen vertrouwen. Dit leidt tot grotere operationele efficiëntie, beter compliancemanagement inzake regelgeving en verbeterde productprestaties. Met de Informatica-productieoplossing kunnen bedrijven aan deze eisen voldoen.

Maximaliseer operationele efficiëntie

Om in de wereldeconomie te kunnen concurreren, moet uw productiebedrijf een maximale ROI in zijn bedrijven nastreven door in de operationele kosten te snijden. Mogelijk overweegt u technologieën zoals global data synchronization (GDS) en radio frequency identification (RFID) voor het verbeteren van uw voorraadbeheer, vereenvoudigen van productieprocessen, aansturen van de toeleveringsketen en verbeteren van relaties met leveranciers en klanten.

Hoewel deze technologieën van essentieel belang zijn bij het stroomlijnen van uw productiebedrijf, genereren ze ook enorme hoeveelheden complexe data uit verschillende sources. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de data consistent, schoon en klaar voor gebruik zijn bij veranderende bedrijfsomstandigheden? Hoe kunt u een consistent overzicht samenstellen van uw klanten, producten, leveranciers en bedrijfsactiviteiten, oftewel alle factoren waarop uw belangrijke bedrijfsbeslissingen zijn gebaseerd, om de ROI te optimaliseren en meer winst te genereren? De Informatica-productieoplossing beantwoordt deze vragen en stelt uw bedrijf in staat zijn operationele efficiëntie te vergroten.

Vergroot naleving van regelgeving

Naast een breed scala aan eisen voor corporate governance, werkwijze en milieubescherming kan uw productiebedrijf ook te maken krijgen met regelgeving op het gebied van voedsel- en geneesmiddelenveiligheid of transport, die specifiek geldt voor uw producten of productieprocessen. Alleen duidelijke audit-trails en schone, betrouwbare data van verschillende systemen kunnen voorkomen dat uw bedrijf mogelijk boetes oploopt wegens non-compliance.

Hoe traceert uw bedrijf verschillende datatypen en -formats in afzonderlijke systemen om te voldoen aan de eisen op het gebied van regelgeving? Hoe zorgt u ervoor dat de data consistent, betrouwbaar en controleerbaar zijn, zodat u nauwkeurige rapporten kunt genereren? Hoe spoort u mogelijke complianceproblemen in real-time op en brengt u deze onder de aandacht van managers? De Informatica-productieoplossing is op deze zorgen gericht en zorgt dat uw bedrijf de regelgeving beter kan naleven.

Productprestaties verbeteren.

Klantenservice betekent het leveren van de producten die klanten willen, wanneer zij die willen. Dit proces vereist dat producenten sneller dan ooit voorkeuren van klanten identificeren en hierop reageren. Uw bedrijf moet echter ook de behoefte aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) in balans brengen met de kosten van mislukte of slecht presterende producten.

Hoe meet uw bedrijf de ROI voor R&D? Hoe traceert en reageert het op kwaliteitscontrole van concept tot productie? Hoe neemt het verschillende data sources op, zoals feedback van klanten, verkoopcijfers, voorraaddata en productinformatie, in één holistische weergave van de productprestaties? Hoe maakt uw bedrijf gebruik van data om de doorlooptijd te verkorten en de klanttevredenheid te vergroten? De Informatica-productieoplossing beantwoordt deze vragen en stelt uw bedrijf in staat zijn productprestaties te optimaliseren.

Informatica-producten voor Productie

PowerCenter

Kosten verlagen, productiviteit vergroten en risico's verkleinen met uiterst schaalbare, krachtige enterprise data-integratiesoftware.

Meer informatie

PowerExchange

Krijg toegang tot bedrijfskritieke data en bezorg deze door de hele organisatie, waar en wanneer dan ook.

Meer informatie

B2B Data Exchange

Werk op een efficiënte en kosteneffectieve manier samen met uw uitgebreide netwerk van handelspartners en klanten.

Meer informatie

B2B Data Transformation

Extraheer en gebruik data uit elk bestand, document of bericht, ongeacht format, complexiteit of omvang.

Meer informatie

Data Quality

Realiseer uitgebreide datakwaliteit met één uniform platform.

Meer informatie

Data Explorer

Zoek verborgen risico's, stel structurele problemen nauwkeurig vast en voorkom dat datakwaliteitsproblemen zich verder verspreiden.

Meer informatie

Identity Resolution

Doorzoek en match identiteitsdata uit allerlei landen, zowel batchgewijs als in real-time.

Meer informatie

Master Data Management

Stimuleer en verbeter bedrijfsactiviteiten met geconsolideerde en betrouwbare essentiële bedrijfsdata.

Meer informatie

Data Services

Krijg direct toegang tot data en voeg deze vijf keer sneller en tegen een derde van de kosten samen in één systeem.

Meer informatie

RulePoint

Stel gebruikers met beslissingsbevoegdheid binnen uw organisatie in staat snel over de benodigde informatie te beschikken en deze vlug te analyseren, zodat maatregelen op het juiste moment worden genomen en doeltreffend zijn.

Meer informatie