Maximaliseer operationele efficiëntie, vergroot naleving van regelgeving en reageer effectiever op veranderingen in de markt

De afgelopen tien jaar hebben energie- en nutsbedrijven enorme veranderingen doorgemaakt, zoals privatisering, deregulering, consolidatie en een instorting van de marktwaarde. Deze veranderingen hebben nieuwe data-uitdagingen met zich meegebracht. Denk hierbij aan de enorme hoeveelheid, complexiteit, twijfelachtige kwaliteit en verscheidenheid aan bronnen. Energie- en nutsbedrijven moeten in staat zijn hun informatie-assets te ontsluiten, te integreren en betrouwbaar te maken, zodat deze de operationele efficiëntie kunnen vergroten, beter kunnen voldoen aan een groeiend aantal overheids- en industrievoorschriften en effectiever kunnen inspelen op dynamische veranderingen in de markt. Met de Informatica-oplossing voor energie- en nutsbedrijven kunnen bedrijven in deze sector aan deze eisen voldoen.

Operationele efficiëntie maximaliseren

Geconfronteerd met een groeiende wereldwijde vraag, moet uw bedrijf nieuwe, efficiëntere manieren ontdekken om het aanbod te vergroten. Uw bedrijf moet investeren in nieuwe technologieën om de bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen, maar u wordt geconfronteerd met beperkte IT-budgetten, onverwachte prijsfluctuaties en een verouderde fysieke en technologische infrastructuur.

Hoe gaat uw bedrijf om met een grote hoeveelheid en variëteit aan data, van informatie over de beschikbaarheid van voorzieningen en systeemcapaciteit tot real-time marktprijsdata? Hoe gaat uw bedrijf om met data in verschillende formaten, met verschillende data definities en een wisselende kwaliteit? Hoe neemt u data van nieuwe toepassingen op, zoals intelligente grid-systemen, slimme metingen en geavanceerde onderzoekstoepassingen, in data in uw legacy-systemen? De Informatica-oplossing voor energie- en nutsbedrijven beantwoordt deze vragen en stelt uw bedrijf in staat zijn operationele efficiëntie te verbeteren.

Naleving van regelgeving vergroten

Uw bedrijf moet voldoen aan de industriestandaarden, inclusief die voor veiligheid, integriteit van toevoerkanalen, betrouwbaarheid, milieubescherming en handel, en met overheidsvoorschriften zoals de U.S. Energy Policy Act en Sarbanes-Oxley. Uw bedrijf verwerkt compliancerapportage en -management in afzonderlijke categorieën, op basis van de locatie, business unit of bedrijfsfunctie. Deze gedecentraliseerde benadering is onvoldoende om te voldoen aan nieuwe, strengere eisen.

Hoe kan uw bedrijf complianceproblemen inzake regelgeving vereenvoudigen en op nauwkeurige wijze rapporteren? Hoe kunt u informatie over emissies, prijs en handel uit vele uiteenlopende bronnen ophalen, verzamelen en integreren om overheids- en staatsinstanties te voorzien van actuele informatie over de status van uw bedrijf? Hoe biedt u uw frontline managers en executives real-time toegang tot betrouwbare, nauwkeurige informatie, zodat ze snel kunnen reageren op mogelijke complianceproblemen? De Informatica-oplossing voor energie- en nutsbedrijven is op deze zorgen gericht en waarborgt dat uw bedrijf de regelgeving beter kan naleven.

Effectiever reageren op veranderingen in de markt

Uw bedrijf moet de manier waarop het reageert op veranderende energiewetgeving, problemen met supply management en fluctuerende prijzen aanpassen. Het moet snel reageren en flexibel zijn wanneer het wordt geconfronteerd met hevigere concurrentie, grotere operationele complexiteit en seizoensgebonden bedrijfscycli. U moet uw klanten beter leren begrijpen om uw service te verbeteren en voordeel te halen uit nieuwe kansen op de markt.

Hoe benut uw bedrijf data die zijn ingesloten in klantinformatie-, facturering-, risk management- en financial trading-systemen om een eenduidig, nauwkeurig beeld van uw klanten te krijgen? Hoe zet uw bedrijf ruwe data om in een strategisch middel om vakkundig te kunnen werken en concurrentievoordeel te behalen? De Informatica-oplossing voor energie- en nutsbedrijven beantwoordt deze vragen en stelt uw bedrijf in staat beter in te spelen op veranderingen in de markt.

Informatica-producten voor Energie- en nutsbedrijven

PowerCenter

Kosten verlagen, productiviteit vergroten en risico's verkleinen met uiterst schaalbare, krachtige enterprise data-integratiesoftware.

Meer informatie

PowerExchange

Krijg toegang tot bedrijfskritieke data en bezorg deze door de hele organisatie, waar en wanneer dan ook.

Meer informatie

B2B Data Exchange

Werk op een efficiënte en kosteneffectieve manier samen met uw uitgebreide netwerk van handelspartners en klanten.

Meer informatie

B2B Data Transformation

Extraheer en gebruik data uit elk bestand, document of bericht, ongeacht format, complexiteit of omvang.

Meer informatie

Data Quality

Realiseer uitgebreide datakwaliteit met één uniform platform.

Meer informatie

Data Explorer

Zoek verborgen risico's, stel structurele problemen nauwkeurig vast en voorkom dat datakwaliteitsproblemen zich verder verspreiden.

Meer informatie

Identity Resolution

Doorzoek en match identiteitsdata uit allerlei landen, zowel batchgewijs als in real-time.

Meer informatie

Master Data Management

Stimuleer en verbeter bedrijfsactiviteiten met geconsolideerde en betrouwbare essentiële bedrijfsdata.

Meer informatie

Data Services

Krijg direct toegang tot data en voeg deze vijf keer sneller en tegen een derde van de kosten samen in één systeem.

Meer informatie

RulePoint

Stel gebruikers met beslissingsbevoegdheid binnen uw organisatie in staat snel over de benodigde informatie te beschikken en deze vlug te analyseren, zodat maatregelen op het juiste moment worden genomen en doeltreffend zijn.

Meer informatie