Maak één officiële versie van data met Multidomein MDM

Met Informatica Master Data Management-oplossingen voor multidomein MDM kunt u inconsistenties en duplicaten in uw essentiële data zoeken en verwijderen en dit binnen alle verschillende formats en systemen oplossen. Doordat er één actuele, relevante en vertrouwde weergave van uw bedrijf wordt gemaakt, maken onze multidomein MDM-oplossingen belangrijke IT-projecten mogelijk waarmee bedrijfswaarde wordt gestimuleerd:

 • Integratie van klantdata: een multidomein MDM-oplossing die een consistent en accuraat beeld geeft van klanten en hun relatie met uw organisatie, ook binnen verschillende regio's en branches
 • Productinformatiemanagement: een multidomein MDM-oplossing die accurate data over producten en producthiërarchieën binnen de hele onderneming waarborgt
 • Business intelligence, rapportage en analyse: een multidomein MDM-oplossing die essentiële applicaties voorziet van betrouwbare, geconsolideerde informatie om besluitvorming en operationele efficiëntie te bevorderen
 • Samengestelde applicaties: een multidomein MDM-oplossing die geconsolideerde en betrouwbare data levert aan samengestelde of aangepaste applicaties
 • B2B klant- en kanaalmanagement: een multidomein MDM-oplossing die de bouw van een 360-graden beeld van klantaccounts mogelijk maakt, met inbegrip van divisies en dochterondernemingen, producten en services, kanaalpartners, en complexe relaties daartussen
 • Risicomanagement en naleving: een multidomein MDM-oplossing die de zichtbaarheid over alle klanten, tegenpartijen, contracten, transacties, financiële instrumenten, bedrijfstakken en locaties vergroot

Los inconsistente en dubbele gegevens op om strategische doelen te ondersteunen met multidomein MDM

De Informatica-oplossingen voor multidomein MDM zijn gebaseerd op het Informatica-platform, waarmee informatie wordt geïntegreerd en in elke context aan elk systeem wordt geleverd. Deze multidomeinoplossingen zijn zodanig ontworpen dat data in verschillende formats en in meerdere systemen sneller kunnen worden opgezocht en handmatig kunnen worden afgestemd. De oplossingen leveren superieure resultaten in multidomein MDM voor meerdere locaties, applicaties, kanalen en afdelingen, zodat uw organisatie bedrijfskritieke doelstellingen sneller kan realiseren:

 • Klanten werven en behouden
 • Efficiëntie verbeteren en kosten verlagen
 • Mergers en overnames integreren
 • Naleving van de regelgeving beheren om risico's te beperken en transparantie te verbeteren

Dankzij multidomein MDM wordt het bedrijf versterkt met betrouwbare en volledige data 

Fortune 500- en Global 500-bedrijven in allerlei branches, van financiële dienstverlening en productie tot biowetenschappen en gezondheidszorg die robuuste multidomein MDM nodig hebben, creëren waarde in minder tijd, verlagen de TCO en behalen een superieure ROI doordat ze de mogelijkheden van de Informatica-oplossing Multidomein MDM benutten voor het volgende:

 • Inconsistente en dubbele gegevens herkennen
 • Gegevens herstellen tot één beste versie van de werkelijkheid
 • Relaties tussen bedrijfskritieke gegevens zichtbaar maken, zodat waardevolle inzichten worden verkregen om de bedrijfsperformance te verbeteren

Informatica-producten voor Master Data Management

PowerCenter

Kosten verlagen, productiviteit vergroten en risico's verkleinen met uiterst schaalbare, krachtige enterprise data-integratiesoftware.

Meer informatie

PowerExchange

Krijg toegang tot bedrijfskritieke data en bezorg deze door de hele organisatie, waar en wanneer dan ook.

Meer informatie

Data Services

Krijg direct toegang tot data en voeg deze vijf keer sneller en tegen een derde van de kosten samen in één systeem.

Meer informatie

Data Quality

Realiseer uitgebreide datakwaliteit met één uniform platform.

Meer informatie

Master Data Management

Stimuleer en verbeter bedrijfsactiviteiten met geconsolideerde en betrouwbare essentiële bedrijfsdata.

Meer informatie

Data Explorer

Zoek verborgen risico's, stel structurele problemen nauwkeurig vast en voorkom dat datakwaliteitsproblemen zich verder verspreiden.

Meer informatie

Data Archive

Archiveer applicatiegegevens op een veilige manier om de toename van datavolumes op een kosteneffectieve wijze te beheren en redundante, verouderde applicaties buiten gebruik te nemen.

Meer informatie

Data Subset

Subsets van data maken om niet-productiedatabasesystemen beter te beheren.

Meer informatie

Data Masking

Niet-productie-, gevoelige of vertrouwelijke data beveiligen in productie- en niet-productiesystemen.

Meer informatie
The Information Difference:
MDM Landscape
Download now
Gartner Magic Quadrant for
Master Data Management of
Customer Data Solutions
Find out why we’re a leader
Read the full Report