Kosten en risico's tot een minimum beperken en datamigratieprocessen versnellen

De oplossing voor datamigratie van Informatica automatiseert en stroomlijnt datamigratieprocessen met een combinatie van technologie, methodologie en services. Deze oplossing bestaat uit uitgebreide, open en uniforme data-integratietechnologie voor het uitvoeren van datamigraties. Het bevat een beproefde methodologie voor datamigratie die is gebaseerd op best practices, alsmede een compleet aanbod van services met betrekking tot datamigratie.

  • Fouten minimaliseren door gegevens te cleanen voordat de migratie wordt uitgevoerd
  • Datamigratieprojecten versnellen door de tijd die nodig is voor het extraheren, transformeren en laden (ETL) van data te beperken
  • Het risico verminderen door te vertrouwen op beproefde datamigratietechnologie, -methodologie en -services
  • De algehele kosten van datamigratieprojecten verlagen

Belangrijkste functies van de Informatica-oplossing voor datamigratie

Data-integratietechnologie die datamigratie mogelijk maakt

Methodologie voor datamigratie

De oplossing voor datamigratie van Informatica biedt een op best practices gebaseerde implementatiemethode die speciaal is ontworpen voor datamigratieprojecten. De Velocity-methodologie van Informatica bevat technieken waarmee uw productiviteit bij datamigratieprojecten wordt verhoogd en tegelijkertijd het projectrisico aanzienlijk wordt verminderd. De filosofie achter deze methodologie is “vroegtijdig, vaak en met echte productiedata converteren”.

  • Vroegtijdig converteren. Informatica adviseert om data zo vroeg mogelijk in het datamigratieproces te introduceren om problemen voor te zijn en een benchmark op te stellen op basis waarvan de duur en reikwijdte van het datamigratieproces nauwkeurig kunnen worden geschat.
  • Vaak converteren. Als u data meerdere keren converteert, kunnen de gemigreerde data steeds specifieker worden aangepast totdat alle problemen volledig zijn opgelost. Bovendien neemt bij elke iteratie de waarde van gemigreerde data toe, omdat gebruik wordt gemaakt van productiedata.
  • Echte productiedata gebruiken. Informatica heeft een methode ontwikkeld waarbij productiedata in het migratieproces worden gebruikt zonder dat dit negatieve gevolgen voor de performance of resultaten heeft. Daardoor levert elke herhaling direct voordelen op en zijn de testresultaten betrouwbaarder dan in het geval van test- of dummy-gegevens.

Packaged Data Migration Services

Informatica-producten voor datamigratie

Data Quality

Realiseer uitgebreide datakwaliteit met één uniform platform.

Meer informatie

Data Explorer

Zoek verborgen risico's, stel structurele problemen nauwkeurig vast en voorkom dat datakwaliteitsproblemen zich verder verspreiden.

Meer informatie

PowerCenter

Kosten verlagen, productiviteit vergroten en risico's verkleinen met uiterst schaalbare, krachtige enterprise data-integratiesoftware.

Meer informatie

PowerExchange

Krijg toegang tot bedrijfskritieke data en bezorg deze door de hele organisatie, waar en wanneer dan ook.

Meer informatie
Krijg exclusieve
inzichten
Meer informatie