De oplossingen van Informatica voor integratie en beheer van enterprise data stellen uw organisatie in staat al uw informatieassets te ontsluiten, te integreren, betrouwbaar te maken en te beheren. Deze oplossingen zorgen ervoor dat betrouwbare, bruikbare en officiële data beschikbaar zijn voor het verbeteren van de operationele efficiëntie, het verlagen van de kosten, het verminderen van de risico's en het versterken van uw concurrentiepositie.

Data Governance

De oplossing van Informatica voor data governance vormt het fundament voor een effectief programma voor data governance. Deze oplossing zorgt ervoor dat enterprise data betrouwbaar zijn en kunnen worden gebruikt voor het verhogen van de omzet, het verlagen van de bedrijfskosten, het verminderen van de risico's, het verbeteren van de mogelijkheden om regels en voorschriften na te leven en het bieden van een hoge mate van klanttevredenheid.

Meer informatie

Key Features

 • Dataopsporing en -profilering
 • Master Data Management
 • Datalineage en proactieve bewaking van de datakwaliteit

Data Migration

De oplossing van Informatica voor datamigratie automatiseert en stroomlijnt datamigratieprocessen met een combinatie van technologie, methodologie en services. Met deze oplossing kan uw IT-organisatie data sneller migreren, tegen lagere kosten en met minder risico's.

Meer informatie

Key Features

 • Toonaangevende data-integratietechnologie
 • Beproefde, op best practices gebaseerde implementatiemethode
 • Complete services voor datamigratie

Datakwaliteit

The Informatica solution for data quality enables your company to trust all of its data—for all stakeholders, projects, and applications—at all times. This solution delivers pervasive data quality, transforming enterprise data into trusted data.

Meer informatie

Key Features

 • Proactive data quality monitoring and data cleansing
 • Data quality tools designed for the business
 • Business and IT collaboration in maintaining data quality

Datasynchronisatie

De oplossing van Informatica voor datasynchronisatie stelt uw IT-organisatie in staat om data te synchroniseren binnen alle bedrijfs- en transactiesystemen. Deze oplossing op enterpriseniveau is zo ontworpen dat dezelfde bedrijfslogica in elke modus voor datasynchronisatie wordt hergebruikt ten behoeve van betere prestaties, een grotere consistentie en lagere kosten.

Meer informatie

Key Features

 • Synchronisatie in de batchmodi, bijna real-time en real-time
 • Monitoring en herstel van datakwaliteit
 • Databeveiliging tijdens synchronisatie

Datawarehousing

Het is bewezen dat de oplossing van Informatica voor enterprise datawarehousing IT-afdelingen helpt datamarts en datawarehouses op afdelingsniveau te implementeren en deze op eenvoudige wijze af te stemmen op enterprise datawarehousing-omgevingen. Deze oplossing helpt de implementatie van projecten voor enterprise datawarehousing te versnellen, de kosten te verlagen en de risico's tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Key Features

 • Eén uniform platform voor data-integratie
 • Beproefde implementatiemethode
 • Professionele services voor enterprise datawarehousing

Identity Resolution

Oplossingen van Informatica voor Identity Resolution stellen u in staat te zoeken naar identiteiten binnen één database of in meerdere bronnen en talen, ondanks opzettelijke of willekeurige variaties in de data. Met deze oplossingen kan uw IT-organisatie de verbanden opsporen tussen personen, accounts of producten die anders mogelijk verborgen zouden zijn gebleven in de data.

Meer informatie

Key Features

 • Identiteitsgegevens in real-time zoeken in één of meerdere gegevensbronnen
 • Gemakkelijk te integreren of zelfstandig te gebruiken functionaliteit voor het zoeken naar identiteiten
 • Zoeken naar identiteiten in meerdere landen en meerdere talen

Master Data Management

Met de oplossingen voor multidomein masterdatamanagement van Informatica worden inconsistenties en duplicaten in uw bedrijfskritieke data opgespoord en verwijderd, waarna deze in verschillende formats en systemen worden opgelost. Doordat er één actuele, relevante en vertrouwde weergave van uw bedrijf wordt gemaakt, maken deze oplossingen voor multidomein MDM belangrijke IT-initiatieven mogelijk die bijdragen aan de bedrijfswaarde.

Meer informatie

Key Features

 • Data-integratie en -levering aan elk systeem in elke context
 • Automatisch zoeken en afstemmen van data in verschillende formats en systemen
 • Eén overzicht van resultaten voor de hele enterprise

Servicegerichte architectuur

De oplossing van Informatica voor servicegerichte architecturen (SOA) biedt het technologiefundament voor het leveren van betrouwbare, bruikbare en officiële data als service. Deze oplossing vergroot het vermogen van uw SOA's om de data te leveren die uw bedrijf nodig heeft, wanneer, waar en op de manier waarop het deze nodig heeft, om flexibel en concurrerend te blijven.

Meer informatie

Key Features

 • Flexibele ondersteuning voor data-integratie
 • Levering op het juiste moment van kwalitatief hoogwaardige data
 • Flexibiliteit om snel functionaliteit te creëren en te wijzigen