De zichtbaarheid vergroten en het risico verminderen met governance, risicomanagement en compliance

Oplossingen van Informatica voor governance, risicomanagement en compliance (GRC) stellen bedrijven in staat om de zichtbaarheid en transparantie binnen de hele onderneming te verbeteren en het bedrijfsrisico en het risico op niet-naleving van de voorschriften op het gebied van dataretentie en privacy te verminderen. Met deze oplossingen kunnen IT-organisaties waarborgen dat het bedrijf te allen tijde over betrouwbare, bruikbare en officiële data beschikt, op kosteneffectieve wijze data opslaat en vernietigt, en gevoelige, persoonlijke data beschermt.

Zichtbaarheid en transparantie verbeteren

Informatica PowerExchange zoekt essentiële operationele data en verspreidt deze door de hele organisatie, waar en wanneer dan ook. Informatica PowerCenter integreert data in welk format dan ook, uit vrijwel elk bedrijfssysteem en verspreidt deze zo snel als maar gewenst is door de hele organisatie om een enterprise datawarehouse  te ontwikkelen. Informatica Data Archive verplaatst verouderde of inactieve data en biedt naadloos en eenvoudig toegang tot deze data via de interface van de oorspronkelijke applicatie of via een willekeurige tool voor rapportage of business intelligence.

 • Eén waarheidsversie van de data realiseren
 • Een holistisch overzicht van het bedrijf krijgen
 • Naadloze toegang tot gearchiveerde gegevens houden
 • Blootstelling aan risico's verminderen
 • Het vertrouwen in beslissingen vergroten

Betrouwbare data genereren en onderhouden

Informatica Data Explorer stelt een profiel samen van de inhoud, kwaliteit en structuur van uw enterprise data. Informatica Data Quality cleant data en bewaakt en beheert op continue basis de datakwaliteit binnen de hele onderneming.

 • Op nauwkeurige wijze problemen met de datakwaliteit identificeren voordat deze een effect hebben op GRC-activiteiten (governance, risicomanagement en compliance)
 • Ondernemingsbreed processen invoeren ter voorkoming van een wildgroei van problemen met de datakwaliteit
 • Beslissingen baseren op betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige data

Bedrijfsflexibiliteit verbeteren en risico's verminderen

Informatica PowerCenter Real Time Edition integreert en levert operationele data in real-time.

 • De bedrijfsflexibiliteit verbeteren
 • Risico's effectiever beheren
 • Kostbare blootstelling aan niet-legitieme of frauduleuze activiteiten vermijden

Naleving van wettelijke standaarden en auditvereisten

Informatica B2B Data Exchange automatiseert en optimaliseert relaties met handelspartners. Informatica PowerCenter Advanced Edition, met de bijbehorende functie Metadata Manager, biedt volledige lineage van alle data terwijl deze door de verschillende ondernemingssystemen stromen.

 • De kosten van compliance met formats voor de branche verlagen
 • Verstoringen van bedrijfsprocessen wegens mislukte transacties verminderen
 • Boetes van officiële instanties elimineren
 • Herhaalbare, methodische processen voor audits invoeren
 • Vereisten voor kapitaalreserves volgens Basel II verminderen

De operationele efficiëntie verbeteren

Informatica PowerCenter integreert alle enterprise data met behulp van een codevrije, gebruiksvriendelijke interface, herbruikbare transformaties en mapping templates alsmede andere productiviteitstools die de noodzaak tot handmatige codering elimineren, het aantal fouten verminderen, en het beheer, de administratie en de samenwerking tussen architecten, analisten en ontwikkelaars vereenvoudigen. Informatica PowerCenter is ideaal voor het oprichten van een Integration Competency Center (ICC).

 • De totale eigendomskosten voor technologie verlagen
 • Schaarse IT-resources optimaliseren
 • Levertijden voor IT-projecten verminderen en ontwikkelings- en onderhoudskosten verlagen

Bescherming van gevoelige informatie tegen ongeautoriseerde gebruikers

Informatica Persistent Data Masking beschermt vertrouwelijke of gevoelige data, zoals creditcardgegevens, nationale id-nummers, namen, adressen en telefoonnummers, door deze af te schermen, zodat zij veilig naar non-productiesystemen kunnen worden gekopieerd voor ontwikkel-, test-, demonstratie- en trainingsdoeleinden.

 • Onbedoelde vrijgave van vertrouwelijke informatie voorkomen
 • Het risico op schending van data verkleinen
 • Alle wetten en voorschriften met betrekking tot dataprivacy naleven

Voldoen aan vereisten voor dataretentie

Informatica Data Archive archiveert op veilige wijze inactieve data in databases en ondernemingsapplicaties, biedt naadloze toegang tot gearchiveerde data en stelt deze zo nodig beschikbaar aan de onderneming.

 • De prestaties van applicaties verbeteren
 • Legacy-applicaties veilig uit gebruik nemen
 • Kosten van IT-infrastructuur sterk verlagen

Informatica-producten voor governance, risicomanagement en compliance

PowerCenter

Kosten verlagen, productiviteit vergroten en risico's verkleinen met uiterst schaalbare, krachtige enterprise data-integratiesoftware.

Meer informatie

PowerExchange

Krijg toegang tot bedrijfskritieke data en bezorg deze door de hele organisatie, waar en wanneer dan ook.

Meer informatie

Data Services

Krijg direct toegang tot data en voeg deze vijf keer sneller en tegen een derde van de kosten samen in één systeem.

Meer informatie

Data Quality

Realiseer uitgebreide datakwaliteit met één uniform platform.

Meer informatie

Master Data Management

Stimuleer en verbeter bedrijfsactiviteiten met geconsolideerde en betrouwbare essentiële bedrijfsdata.

Meer informatie

Data Explorer

Zoek verborgen risico's, stel structurele problemen nauwkeurig vast en voorkom dat datakwaliteitsproblemen zich verder verspreiden.

Meer informatie

Data Archive

Archiveer applicatiegegevens op een veilige manier om de toename van datavolumes op een kosteneffectieve wijze te beheren en redundante, verouderde applicaties buiten gebruik te nemen.

Meer informatie

Data Subset

Subsets van data maken om niet-productiedatabasesystemen beter te beheren.

Meer informatie

Data Masking

Niet-productie-, gevoelige of vertrouwelijke data beveiligen in productie- en niet-productiesystemen.

Meer informatie

B2B Data Exchange

Werk op een efficiënte en kosteneffectieve manier samen met uw uitgebreide netwerk van handelspartners en klanten.

Meer informatie

B2B Data Transformation

Extraheer en gebruik data uit elk bestand, document of bericht, ongeacht format, complexiteit of omvang.

Meer informatie
Krijg exclusieve
inzichten
Meer informatie
The Forrester Wave™:
Data Governance
Tools, Q2 2014
Read The Forrester Wave report