Kosten voor applicatieontwikkeling en tests minimaliseren met Test Data Management

De Informatica-oplossing voor testdatamanagement stelt uw IT-organisatie in staat functioneel intacte, veilige subsets van testdata van databaseapplicaties te maken. IT-organisaties die databaseapplicaties ondersteunen, maken vaak meerdere kopieën van productieomgevingen voor ontwikkeling, testen en training. Naarmate de productiedatabases groeien, doen de kopieën dat echter ook, verbruiken zij kostbare opslagruimte en systeembronnen, en lopen bedrijven het risico op boetes vanwege schending van databeveiliging. Met de Informatica-oplossing voor testdatamanagement kunnen bedrijven het volgende vermijden:

  • Buitensporige kosten voor datamanagement
  • Ineffectieve naleving met privacyregelgevingen
  • Verlies van reputatie, klanten en omzet vanwege schending van databeveiliging

Kosten verlagen en risico's verkleinen met Test Data Management

In plaats van volledige sets productiedata te gebruiken, kan uw bedrijf met de Informatica-oplossing voor testdatamanagement het volgende doen:

  • Ontwikkelingscycli verkorten met testdatamanagement door met kleinere sets testdata te werken
  • IT-kosten verlagen met kleinere datasets die minder opslag en minder systeembronnen vereisen door testdatamanagement te implementeren
  • Naleving ondersteunen met afgeschermde data die aan de noodzakelijke kwaliteitsniveaus voor tests voldoen, een sleutel tot succesvol testdatamanagement.
  • Implementatie versnellen via testdatamanagement met prepackaged of customized subset- en afschermingsbeleidsregels die snel beveiligde datasubsets maken waarbij de referentiële integriteit behouden blijft

Kwaliteit en beveiliging verbeteren met Test Data Management

De Informatica-oplossing voor testdatamanagement maakt veilige subsets voor testdatamanagement en minimaliseert de kosten, risico's en ontwikkelingstijden. Door de subset- en afschermingsbewerkingen voor testdatamanagement te automatiseren, kan uw IT-team zich op andere ontwikkelingsactiviteiten richten. Met Test Data Management neemt de grootte van uw test- en ontwikkelomgevingen zelfs af, zodat u de herwonnen opslagruimte voor iets anders kunt gebruiken.

Productiviteit en flexibiliteit verbeteren met Test Data Management

De Informatica-oplossing voor testdatamanagement kan data ook herhaaldelijk uit productie kopiëren, om veilige, actuele niet-productomgevingen voor testdatamanagement te maken. Subsetbeleidsregels voor testdatamanagement kunnen een willekeurige combinatie van regels omvatten, zoals de ouderdom van data, de afdeling, het land of een databereik of -waarde. En met prepackaged beleid voor testdatamanagement voor applicaties als Oracle Applications of SAP worden ontwikkeling en testen nog verder gestroomlijnd.

Informatica-producten voor Test Data Management

Data Subset

Subsets van data maken om niet-productiedatabasesystemen beter te beheren.

Meer informatie

Data Masking

Niet-productie-, gevoelige of vertrouwelijke data beveiligen in productie- en niet-productiesystemen.

Meer informatie
Krijg exclusieve
inzichten
Meer informatie