Maak een einde aan kosten en handhaaf de toegang tot data met Application Retirement

Met de oplossing van Informatica voor buitengebruikstelling van applicaties kunt u op veilige wijze legacy-applicaties archiveren met behoud van de toegang tot uit gebruik genomen data en met afdwinging van de beleidsregels voor databewaring.

Wanneer legacysystemen de huidige bedrijfsprocessen niet meer ondersteunen, worden deze elk jaar dat ze operationeel blijven, een steeds grotere last. Zonder een programma voor het buiten gebruik stellen van applicaties blijven redundante legacysystemen waardevolle bronnen verbruiken, managementexpertise vereisen en kunnen deze de toegang tot gegevens voor rapportage- en nalevingsdoeleinden bemoeilijken. Een uitgebreid programma voor het buiten gebruik stellen van applicaties kan uw bedrijf helpen het volgende te vermijden:

  • Buitensporige kosten voor datamanagement
  • Onnodige onderhoudskosten voor hardware en software
  • Ineffectieve, inefficiënte bewaar- en afvoerprocessen om aan de regelgeving te voldoen
  • Hoge hardware-, energie- en datacenterkosten
  • Langdurige e-discovery in meerdere gegevensbronnen

Veilig en efficiënt kosten en risico's verminderen met een oplossing voor de buitengebruikstelling van legacy-applicaties

Met de oplossing van Informatica voor buitengebruikstelling van applicaties kan uw bedrijf een uitgebreid programma voor buitengebruikstelling van applicaties implementeren. De oplossing biedt een algemene, gecentraliseerde opslagvoorziening voor de archivering en langdurige bewaring van content. Uw bedrijf kan de kosten en risico's van veroudering en niet-naleving tot een minimum beperken. De oplossing van Informatica voor buitengebruikstelling van applicaties stelt uw organisatie in staat:

  • De kosten te verlagen met een oplossing voor buitengebruikstelling van applicaties die de hardware, software en onderhoudsinspanning die met redundante legacy-applicaties samenhangen, overbodig maakt
  • e-discovery gemakkelijker te maken met een oplossing voor buitengebruikstelling van applicaties die gearchiveerde data toegankelijk maakt via standaard rapportagetools en geen speciale IT-vaardigheden vereist
  • Naleving te waarborgen met een oplossing voor buitengebruikstelling van applicaties die beleid voor het bewaren en afvoeren van buiten gebruik gestelde data afdwingt

De kosten voor naleving en e-discovery terugdringen met een oplossing voor buitengebruikstelling van applicaties

De oplossing van Informatica voor buitengebruikstelling van applicaties slaat legacydata op in een sterk gecomprimeerde vorm en archiveert deze in een centraal archiefsysteem. De oplossing kan data extraheren uit honderden legacy-applicaties en uit alle relationele databases die deel uitmaken van uw programma voor de buitengebruikstelling van applicaties, en deze opslaan in een willekeurig opslagsysteem of in een willekeurig archief. De oplossing van Informatica voor buitengebruikstelling van applicaties behoudt de context van de oorspronkelijke applicatie bij de gearchiveerde data en comprimeert deze tot 98 procent voor een efficiëntere opslag.

Met de oplossing voor buitengebruikstelling van applicaties van Informatica kunnen data uit uw buiten gebruik gestelde applicaties worden beheerd met actuele, open technologieën conform het relevante databewaar- en afvoerbeleid. Gebruikers hebben on demand toegang tot de gearchiveerde data via de datadiscoveryportal van Informatica Data Archive of met behulp van een willekeurige rapportagetool of business intelligence tool die standaard SQL/ODBC/JDBC-verbindingen ondersteunt. Doordat de oplossing van Informatica voor buitengebruikstelling van applicaties als aanvulling op uw oplossing voor e-mail- en bestandsarchivering, enterprise content management of early case assessment fungeert, wordt uw organisatie in staat gesteld alle typen data, met inbegrip van gestructureerde data in databases, efficiënter te beheren. Deze oplossing vormt een integraal onderdeel van een algeheel programma voor datamanagement en data governance.

Informatica-producten voor buitengebruikstelling van applicaties

Data Archive

Archiveer applicatiegegevens op een veilige manier om de toename van datavolumes op een kosteneffectieve wijze te beheren en redundante, verouderde applicaties buiten gebruik te nemen.

Meer informatie

Data Masking

Niet-productie-, gevoelige of vertrouwelijke data beveiligen in productie- en niet-productiesystemen.

Meer informatie
Krijg exclusieve
inzichten
Meer informatie
Gartner Magic Quadrant
for Data Archiving and
Application Retirement
Read the Gartner report