PowerCenter Data Integration Certification

Informatica PowerCenter dient als basis voor alle enterprise data-integraties. Met PowerCenter Data Integration Certification verhoogt u uw waarde voor projecten op het gebied van data governance, datamigratie en data warehousing.

Powercenter Data Integration Certification bevat drie niveaus die overeenkomen met het 'wat, hoe en waarom' van Informatica-productimplementaties:

  1. Associate. U volgt een Informatica-producttraining en legt een schriftelijk examen af, onder persoonlijk toezicht of via de webcam. Als Associate hebt u inzicht in het product (het wat) en kunt u als junior-teamlid een bijdrage leveren aan een project.
  2. Professional. Na praktische ervaring legt u een belangrijk examen onder toezicht af in een fysieke of virtuele omgeving, waarbij u Informatica-technologie moet toepassen om een specifiek probleem op te lossen (het hoe). Wanneer u dit examen haalt, bent u een Informatica Certified Professional en bent u gekwalificeerd om als volledig teamlid een bijdrage te leveren aan een project.
  3. Expert. Als Informatica Certified Professional streeft u naar een optimale productkennis en kiest u ervoor om Informatica Velocity Best Practices Training and Certification te volgen (het waarom).

PowerCenter-examens op ICA-niveau (Data Integration Associate)

ICA PowerCenter, Data Integration Administrator

Met dit examen worden uw vaardigheden gemeten op het gebied van installatie en configuratie, transformaties en best practices van Velocity als junior-lid van een projectimplementatieteam. U kunt zich het beste voorbereiden door de volgende cursus te volgen:

  • Informatica 9.x PowerCenter Administration.

ICA PowerCenter, Data Integration Developer

Met dit examen wordt uw competentie als junior-teamlid van een projectimplementatieteam gemeten. U moet in staat zijn bronnen, doelen en lookups te importeren, langzaam wijzigende dimensietoewijzingen te combineren voor de integratie van best practices, herbruikbare transformaties en mapplets te ontwerpen, herbruikbaarheid te integreren met behulp van snelkoppelingen, de debugger te gebruiken om vaardig toewijzingsfouten op te lossen met of zonder vooraf samengestelde sessie en workflow, en de sessie en workflow uit te voeren. U kunt zich het beste voorbereiden door de volgende cursussen te volgen:

  • PowerCenter 9.x Level 1 Developer
  • PowerCenter 9.x Level 2 Developer

Registreer u voor het examen voor PowerCenter, Data Integration Associate

PowerCenter-examens op ICP-niveau (Data Integration Professional)

Met deze examens wordt gemeten of u als volledig teamlid een bijdrage kunt leveren aan een projectimplementatie. Het is een belangrijk praktijkexamen in een practicumlokaal, gecombineerd met een examen onder toezicht dat u altijd en overal kunt afleggen, zodat u kosten bespaart.

Het examen voor ICP PowerCenter, Data Integration Developer komt beschikbaar op 31 juli 2012. Neem contact op met Informatica University op training@informatica.com training@informatica.com voor meer informatie.