Antwoorden op uw vragen over het ICP-programma (Informatica Certified Professional)

Algemene procedure en beleidslijnen

Waar en hoe moet ik mij inschrijven voor een examen?

Ga naar https://www.webassessor.com. U moet een account maken.

Nadat u uw account hebt gemaakt, ontvangt u per e-mail een welkomstbericht voor degenen die een examen afleggen. (U ontvangt deze e-mail ook wanneer u op de knop voor het versturen van een welkomst-e-mail klikt.)

Nadat u zich voor een examen hebt geregistreerd, ontvangt u per e-mail een transactiebericht. Deze e-mail bevat uw testautorisatiecode en instructies over testprocedures in het testcentrum. Als u op de Webassessor-site voor het examen hebt betaald, bevat deze e-mail uw betalingsbewijs.

Welke certificeringsprojecten zijn beschikbaar?

Associate: v9.x for Data Integration Power Center, Data Quality en MDM Administrator and Developer

Professional: v9.x for Data Integration Power Center, Data Quality en MDM Developer. Het ICP-traject Information Lifecycle Management (ILM) is naar verwachting vanaf 31 juli 2012 beschikbaar.

Hoe moeilijk zijn de examens?

Onze nieuwe examens zijn samengesteld om de productcompetentie per functierol te definiëren, waarbij gedemonstreerde prestaties en resultaten het bewijs leveren voor uw vaardigheden in het implementeren van Informatica.

Welke training kan ik het beste volgen voordat ik een examen afleg?

Bekijk onze trajecten voor succes. .

Hoe moet ik mij voorbereiden op een examen?

Voor elk examen wordt een overzicht verstrekt. Dit bevat de betreffende onderwerpen en doelstellingen. U moet het gevoel hebben dat u bent voorbereid op de onderwerpen en doelstellingen voor elk examen. Het wordt aanbevolen om over praktijkervaring met het product te beschikken. We bieden ook on-demand training en een uitgebreide practicumomgeving waar u uw vaardigheden kunt oefenen. Stuur een e-mail naar training@informatica.comvoor meer informatie.

Wat voor type examen kan ik verwachten?

Examens op Associate-niveau bestaan uit multiplechoicevragen, vragen waarop meerdere antwoorden kunnen worden aangekruist en waar/onwaar-vragen.

Met examens op Professional-niveau wordt getest of u een werkende oplossing weet te ontwerpen, te ontwikkelen en te implementeren om een zakelijk probleem van een klant op te lossen. Deze examens komen naar verwachting beschikbaar op 31 juli 2012

Hoe wordt een score toegekend aan de examens?

Aan examens op Associate-niveau wordt direct een score toegekend.

Examens op Professional-niveau komen naar verwachting op 31 juli 2012 beschikbaar.

Moet ik eerst het ene examen halen voordat ik het volgende examen kan afleggen?

Nee, u hoeft niet het examen voor Informatica Certified Associate (ICA) te halen voordat u het examen voor Informatica Certified Professional (ICP) kunt afleggen.

Wel moet u een Informatica Certified Professional (ICP) zijn voordat u kunt worden erkend als Informatica Certified Expert (ICE).

Wat gebeurt er als ik een examen niet haal?

U moet zich dan opnieuw registreren voor het examen.

Kan ik een herkansing doen?

Ja.

Hoe vaak kan ik een herkansing doen?

Als u het examen opnieuw wilt afleggen, moet u na het examen twee weken wachten.
U kunt het examen driemaal per jaar afleggen vanaf de datum van uw eerste examenpoging.
Telkens wanneer u het examen aflegt, moet u de volledige examenkosten voldoen.

Zijn er voorbeeldvragen beschikbaar?

Nog niet, maar dit jaar zijn we van plan om voorbeeldvragen op te stellen.

Wat moet ik meenemen voor mijn examen?

U moet twee (2) identiteitsbewijzen meenemen. Beide identiteitsbewijzen moeten uw handtekening bevatten en een van beide moet uw foto bevatten. Geldige identiteitsbewijzen zijn een rijbewijs, paspoort en dergelijke.
Tijdens het examen zijn etenswaar, laptops, rugzakken, pennen of andere persoonlijke artikelen NIET toegestaan.

Mag ik tijdens een certificeringsexamen referentiemateriaal gebruiken?

Nee. Referentiemateriaal (afgedrukt of online) en overleg met iemand anders dan de surveillant zijn niet toegestaan.

Met welke score ben ik geslaagd?

U bent geslaagd als u 70% van de vragen goed hebt beantwoord.

Wanneer ontvang ik mijn examenresultaten?

Voor het examen voor Informatica Certified Associate (ICA) ontvangt u uw score direct nadat u uw examen hebt voltooid en ingediend. In het Webassessor Online-testsysteem worden het resultaat (geslaagd/gezakt) en uw score weergegeven./p>

Krijg ik een scoreverslag van mijn examenresultaten?

Ja. U ontvangt altijd een afgedrukt scoreverslag waarin is vermeld hoe u op elk testgebied hebt gepresteerd, ongeacht of u een examen wel of niet haalt.

Kan ik een gedetailleerd verslag van mijn examenantwoorden krijgen?

Nee. Om het examen eerlijk te houden, worden de antwoorden op de testvragen NIET verstrekt.

Waarom moet ik een geheimhoudingsverklaring doorlezen en ondertekenen voordat een examen begint?

Omdat we de veiligheid en waarde van het certificeringsprogramma willen behouden, moet u op het moment van het examen een geheimhoudingsverklaring doorlezen en accepteren. Als u de geheimhoudingsverklaring niet ondertekent, mag u het examen niet afleggen.

Hoe en wanneer ontvang ik mijn certificaat? Ontvang ik een afgedrukt exemplaar?

Nadat u uw examen hebt gehaald, ontvangt u per e-mail een certificaat. We kunnen u geen afdruk van het certificaat sturen. Controleer of het e-mailadres in uw Test Taker-account recent en correct is.  

Heb ik als Informatica-medewerker toegang tot de registratiecode van medewerkers?

Medewerkers moeten een e-mail sturen naar certification@informatica.com voor speciale instructies.

Krijg ik als Informatica-partner een kortingscode wanneer ik me registreer?

Stuur een e-mail naar certification@informatica.com voor uw kortingscode voor partners.

23. Met wie kan ik contact opnemen om te controleren of iemand is gecertificeerd door Informatica?

Stuur een e-mail naar certification@informatica.com voor meer informatie over de certificeringsstatus.

Datumwijzigingen, annuleringen of restituties

De afspraak voor uw examen missen, annuleren of verzetten

Als u uw examen wilt annuleren of verzetten, moet u uiterlijk 72 uur vóór uw examen contact opnemen met Webassessor. Als u minder dan 72 uur voor de start een examen annuleert of verzet, moet u de kosten voor het niet-afgelegde examen gewoon betalen. Dat geldt ook voor examenkandidaten die niet op het geregistreerde tijdstip op het examen verschijnen.

Ontvang ik een factuur voor mijn examen?

Het transactiebericht dat u per e-mail ontvangt wanneer u zich registreert, vormt uw betalingsbewijs.

Wanneer verloopt mijn registratie?

Wanneer u zich registreert voor een examen, moet u uw examendatum plannen. Uw registratie verloopt als u uw examen plant en niet verschijnt op de geplande tijd en locatie.

Restituties

Restituties worden verleend wanneer u uw examen uiterlijk 72 uur van tevoren annuleert. Andere restitutieverzoeken worden niet in behandeling genomen.

Wat zijn de kosten van elk examen?

Examens op Associate-niveau: $455 USD
Examens op Professional-niveau: $1799 USD
Velocity-examens: $400 USD

Krijg ik korting of zijn cursuspunten toegestaan wanneer ik examens aanschaf?

Ja, als u uw examen aanschaft bij een Informatie-cursus, krijgt u een korting van 5%. Er zijn acht cursus- of certificeringspunten toegestaan voor de aanschaf van één ICA-examen en 32 cursus- of certificeringspunten voor de aanschaf van één ICP-examen. Stuur een e-mail naar training@informatica.com als u vragen over kortingen hebt.

Uw certificering up-to-date houden

Moet ik me opnieuw certificeren?

Ja. Na 31 december 2012 verlopen alle bestaande Informatica Platform 8.x- en 9.x-certificeringen en worden deze niet langer erkend.

2. Hoe kan ik worden erkend in het nieuwe Informatica-programma voor professionele certificering??

Mogelijk gelden voor u gunstige voorwaarden voor het nieuwe programma. Als u al een Informatica-certificering hebt, kunt u profiteren van twee aanbiedingen die slechts beperkte tijd beschikbaar zijn:

a. Als u vóór 15 mei 2012 door Informatica bent gecertificeerd voor Informatica Platform 8.x of 9.x, mag u de nieuwe examens op Associate-niveau afleggen tegen een korting van 50%. Deze speciale aanbieding verloopt op 31 december 2012.

b. Als u uw niveau wilt verhogen, kunt u het standaardexamen voor Informatica Certified Professional afleggen tegen een korting van 15% als u zich vóór 31 december 2012 registreert voor het examen.  

Stuur een e-mail naar certification@informatica.com voor meer informatie.

Hoe is het nieuwe Informatica-programma voor professionele certificering van invloed op alle v8-certificeringen?/strong>

Na 31 december 2012 verlopen alle bestaande Informatica Platform 8.x- en 9.x-certificeringen en worden deze niet langer erkend.

Hoe is het nieuwe Informatica-programma voor professionele certificering van invloed op alle niet-verlopen registraties en examenpogingen?

Als u al een 8.x- of 9.x-examen hebt aangeschaft en dit nog niet hebt afgelegd, kunt u de examenpoging zonder bijkomende kosten overzetten naar een van de nieuwe Associate-examens. Stuur een e-mail naar certification@informatica.comvoor meer informatie.