Controle over uw data, controle over uw bedrijf

Informatica MDM is speciaal ontworpen om uw initiatieven op het gebied van Master Data Management (MDM) tot een succes te maken. De technologie van een flexibel MDM over meerdere domeinen en het unieke trustkader maken een snelle implementatie en uitbreiding over de volledige onderneming mogelijk. Met Informatica MDM zijn al vele successen geboekt bij de aanpak van problemen binnen informatiegestuurde ondernemingen uit elke branche. Door u de beschikking te geven over een veelomvattend, uniform, open en kostenefficiënt MDM op één platform maximaliseert Informatica MDM uw zakelijke voordelen.

 • Maximaliseer accountpenetratie in MDM door met één klantbeeld of een uitgebreid klantbeeld aanbiedingen voor cross-selling en up-selling te verbeteren
 • Voldoe eenvoudig aan regelgevingsinitiatieven op het gebied van MDM door de volgbaarheid, transparantie en controleerbaarheid van financiële data te verbeteren
 • Neem beter gefundeerde besluiten over MDM binnen de gehele internationale onderneming door de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van essentiële bedrijfsdata te verbeteren

Belangrijkste functies van Informatica Master Data Management (MDM)

Flexibel masterdatamodel

 • Stemt alle algemene masterdatadomeinen in MDM af op de specifieke en unieke behoeften van uw bedrijf, zonder vaste of vooraf bepaalde bedrijfsdefinities op te leggen
 • Houdt voor audit- en nalevingsdoeleinden de lineage en historie van alle relevante masterdata bij

Accurate, schaalbare matching en vooraf gedefinieerde regels voor MDM-matching

 • Identificeert snel dubbele masterdata in een willekeurig aantal verschillende formats en informatiebronnen door te profiteren van de grootste schaalbaarheidbenchmarks binnen de branche, voor krachtigere MDM
 • Voert snellere en nauwkeurigere zoekacties uit op uw masterdata in meerdere talen en tekensets en stemt uw systeem op eenvoudige wijze af op de complexiteit van uw internationale B2B- of B2C-bedrijf

Uniek trustkader

 • Vergroot het vertrouwen in essentiële masterdata tijdens MDM-initiatieven door op celniveau de 'beste versie van de waarheid' vast te leggen en deze met de hele onderneming te delen
 • Verbetert de auditmogelijkheden en naleving door de lineage en historie van masterdata te volgen met behulp van tijdslijnen die aangeven wanneer de masterdata of hiërarchieën zijn aangemaakt en gewijzigd

Beheer van complexe hiërarchieën

 • Biedt nieuwe inzichten in uw bedrijf tijdens het MDM-proces door een beter inzicht in de relaties tussen de essentiële masterdata
  • Groepeert contactpersonen in huishoudens
  • Organiseert bedrijven en distributiepartners in bedrijfshiërarchieën
  • Classificeert producten en medewerkers in taxonomieën die op eenvoudige wijze kunnen worden bewerkt

Uitgebreid workflowmanagement

 • Ondersteunt een ondernemingsbreed governancebeleid en -proces ten aanzien van de masterdata door middel van een robuuste workflow- en goedkeuringsfunctionaliteit
 • Faciliteert bedrijven om de bedrijfsactiviteiten te verbeteren door zakelijke gebruikers toegang te bieden tot geconsolideerde en betrouwbare masterdata tijdens MDM-initiatieven

Services en training

Informatica biedt een compleet pakket services en trainingen waarmee bedrijven optimaal rendement kunnen halen uit het Informatica- platform.

Meer informatie over services

Master Data Management "Buzz"

Master Data Management Modules

Alle MDM Modules
Krijg exclusieve
inzichten
Meer informatie
The Information Difference:
MDM Landscape
Download now