In real time gegevensprivacy beschermen en compliance waarborgen

Informatica Dynamic Data Masking is software voor dynamische data-afscherming waarmee in real time de toegang van ongeautoriseerde gebruikers tot vertrouwelijke informatie kan worden geblokkeerd. Hiermee kan uw IT-organisatie geavanceerde, flexibele regels voor data-afscherming op basis van het verificatieniveau van een gebruiker toepassen. Met Informatica Dynamic Data Masking wordt gevoelige informatie op dynamische wijze afgeschermd en wordt de blokkering, auditing en waarschuwing verzorgd voor eindgebruikers, IT-medewerkers en externe teams die toegang krijgen tot gevoelige informatie, terwijl tegelijkertijd de naleving van regelgeving op het gebied van privacy wordt gewaarborgd.

 • Het risico op dataschending drastisch verkleinen tijdens dynamische data-afscherming
 • Oplossingen voor data-afscherming kunnen eenvoudig aan verschillende regels of bedrijfsvereisten worden aangepast
 • Bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke informatie bij het ondersteunen van offshore- en outsourcinginitiatieven en op de cloud gebaseerde initiatieven

Belangrijkste functies van Informatica Dynamic Data Masking

Beleidsgestuurde databasebeveiliging en -bewaking in real time

 • Past meerdere beveiligingsacties in real-time toe, door data dynamisch af te schermen, te coderen, te verbergen, te blokkeren en te auditen, en door te waarschuwen voor niet-geautoriseerde toegang. Hierdoor wordt de veiligheid van dynamische data-afscherming verhoogd.
 • Beperkt eindgebruikers en IT-personeel op basis van scherm-, tabel-, kolom-, rij- of celtoegangsniveau, waardoor de dynamische data-afscherming zeer gedetailleerd kan worden ingesteld.

Eenvoudige installatie en configuratie

 • Past data-afschermingsalgoritmen snel toe op gevoelige data, in welke indeling dan ook, waardoor de soliditeit van dynamische data-afscherming flink verbetert.
 • Versnelt de doorlooptijd van projecten met vooraf gedefinieerde regelsets voor de data-afscherming van veelvoorkomende bedrijfsapplicaties, waardoor de dynamische data-afscherming wordt gestroomlijnd.

Eenduidige, schaalbare oplossing

 • Is schaalbaar om honderden databases te ondersteunen met één installatie, waardoor initiatieven voor dynamische data-afscherming aanzienlijk worden vergemakkelijkt.
 • Maakt snelle en consistente toegangsbeperking mogelijk voor verschillende tools, applicaties en omgevingen door beleidsregels voor data-afscherming eenmalig te definiëren en meermaals toe te passen, wat de beveiliging van dynamische data-afscherming ten goede komt.

Veelzijdigheid zonder applicaties of databases te beïnvloeden

 • Voorkomt niet-geautoriseerde toegang tot aangepaste applicaties, packaged applicaties, datawarehouses en operationele datastores zonder de onderliggende data of de applicatieprestaties te beïnvloeden. Hierdoor wordt de beveiliging van dynamische data-afscherming vergemakkelijkt.
 • Ondersteunt gevirtualiseerde en cloudcomputingomgevingen, zodat dynamische data-afscherming breder kan worden toegepast.

Integratie met verificatiesoftware

 • Verschaft kritieke bedrijfsinformatie uitsluitend aan degenen die de data mogen zien, op basis van selectief toegepaste beveiligingsregels. Hierdoor schept de dynamische data-afscherming vertrouwen.
 • Maakt gebruik van de aanwezige software voor identiteitsbeheer van uw organisatie om de implementatietijd te verkorten en de mogelijkheden voor de beveiliging van applicaties en tools te vergroten.

Data-afscherming en -blokkering in real time

 • Behoudt de functionele opmaak, consistentie en integriteit van afgeschermde data voor complexe enterpriseapplicaties door de datawaarden in gerelateerde rijen en tabellen en daarbuiten te synchroniseren
 • Kiest automatisch een techniek op basis van een beleid, zoals het coderen van namen of het verbergen van creditcard- en salarisdata

Services en training

Informatica biedt een compleet pakket services en trainingen waarmee bedrijven optimaal rendement kunnen halen uit het Informatica-platform.

Meer informatie over services

Dynamic Data Masking Blocks

All Data Masking Blocks