Informatica Data Masking products are highly scalable, high-performance data masking software. Informatica Data Masking products dynamically mask sensitive production data from unauthorized access and permanently and irreversibly mask nonproduction data. With this software, your IT organization can comply with data privacy regulations and organization-wide data privacy mandates and can reduce the risk of a data breach.

Dynamic Data Masking

Informatica Dynamic Data Masking is krachtige, schaalbare software voor data-afscherming. De software maakt gebruik van naadloze integratie met LDAP, ActiveDirectory en identiteitstoegang, beheersoftware voor het blokkeren of maskeren van gevoelige of vertrouwelijke informatie tegen ongeautoriseerde toegang tot productie- of bijna-productiedatabases.

Meer informatie

Key Features

  • Beleidsgestuurde databasebeveiliging en -monitoring in real-time
  • Veelzijdigheid zonder applicaties of databases te beïnvloeden
  • Integratie met verificatiesoftware
  • Data-afscherming en -blokkering in real-time

Persistent Data Masking

Informatica Persistent Data Masking is zeer schaalbare, krachtige software voor data-afscherming. Gevoelige niet-productiedata worden beschermd en de dataprivacy wordt gegarandeerd door afgeschermde ontwikkel-, test- en trainingkopieën te maken, waardoor processen worden geoptimaliseerd en het risico op schending van de dataprivacy wordt verkleind.

Meer informatie

Key Features

  • Schaalbare data-afscherming voor heterogene applicaties
  • Uitgebreide ondersteuning voor data-afscherming
  • Uitgebreide set applicatieversnellers
  • Uitgebreide ondersteuning voor connectiviteitsopties en aangepaste applicaties