Met deze software voor het verwerken van complexe events kunnen gebruikers met beslissingsbevoegdheid binnen uw organisatie snel over de benodigde informatie beschikken en deze analyseren, zodat de genomen maatregelen op het juiste moment worden genomen en doeltreffend zijn. Met deze software kunt u op zowel kansen als bedreigingen reageren met real-time waarschuwingen en automatisch grote datavolumes integreren om interessante business-events te identificeren op basis van vooraf geconfigureerde condities. De software bewaakt en correleert doorlopend real-time en batchgegevens om patronen en afwijkingen te identificeren in business-events, waardoor uw bedrijf sneller en flexibeler wordt.

RulePoint

Informatica RulePoint is software voor het verwerken van complexe events waarmee zowel grote als kleine bedrijven en overheidsinstellingen hun organisaties op een proactieve manier kunnen beheren. De software verwerkt complexe events op krachtige en effectieve wijze en levert real-time waarschuwingen en inzicht in relevante gegevens zodat sneller, efficiënter en competitiever kan worden geopereerd.

Meer informatie

Key Features

  • Bedrijfsgestuurde definitie van regels
  • Meerdere regelmodi en proactieve monitoring
  • Ondersteuning voor uitgebreide SDK's en API's
  • Real-time waarschuwingenmanagement